Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Национална кръгла маса, посветена на 25-годишнината на СБУ в град Габрово


На 22 април т.г. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Габрово и Клубът на младия учител проведоха Национална кръгла маса на тема: „Перспективи за кариерното развитие на младия учител”, с която отбелязаха 25-годишнината на СБУ, 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. Форумът бе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Участие в него взеха: Драгомир Валачев – зам. областен управител на Габрово, Георги Маринов – началник на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Габрово, Ренета Колева - областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – гр. Габрово, Диана Иванова - председател на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ, представители на местната власт, научните среди и др. Тук бяха още Димитър Асенов – експерт в Централата на СБУ, Мария Георгиева – председател на ОбКС на СБУ – гр. Велико Търново, Михаил Кирязов – председател на ОБКС на СБУ – гр. Силистра, Пламен Атанасов – председател на ОбКС на СБУ – гр. Русе, Таня Иванова – председател на ОбКС на СБУ – гр. Шумен, както и Румяна Големанска – председател на ОбКС на СБУ – гр. Ловеч, заедно с учители от Ловешкия регион. Добри педагогически практики в подкрепа на младите учители и своя опит за развитието на наставничеството споделиха университетски преподаватели и водещи учители, синдикални активисти на СБУ от цялата страна.

Специален поздрав към участниците във форума отправиха деца от ЦДГ „Радост“, гр. Габрово, СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, ОДЗ „Дъга“, гр. Габрово, и от Ресурсен център – гр. Ловеч.Във встъпителните си думи при откриване на кръглата маса д.ик.н. Янка Такева благодари на ОбКС на СБУ – гр. Габрово, за добрата организация на форума и се спря на най-важните проблеми в образователната система, на изпреварващите и модерни политики на Синдиката, в това число инвестицията в младите преподаватели и привличането на най-способните към учителската професия като жизненоважен приоритет. В залата прозвучаха приветствени слова от заместник-областния управител на Габрово Драгомир Валачев и началника на РИО – гр. Габрово, Георги Маринов за значимостта на форума, както и за ефективните политики и последователната работа на Синдиката на българските учители за развитието на образованието и превръщането на професията учител в привлекателна и престижна.

С признание за активното партниране през изминалите години при отстояване на добрите политики за устойчиво развитие на образованието лидерът на СБУ г-жа Такева и Ренета Колева връчиха специални юбилейни награди „25 години СБУ“ на шест социални партньори и ветерани на учителското синдикално движение от областта, допринесли за развитието и утвърждаването авторитета на Синдиката. Заслужиха ги: Таня Христова – кмет на Габрово; Олга Галенова – председател на ОбКС на СБУ – гр. Габрово в периода (1992–2014 г.); инж. Иван Ненов – кмет на Габрово в периода (1991-1995 г.); инж. Богомил Белчев – кмет на Габрово в периода (1998–2006 г.); Петко Златев – първият председател на ОбКС на СБУ – гр. Габрово, и Георги Маринов – началник на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Габрово. С грамота бяха отличени и десет млади педагози от Клуба на младия учител в Габрово.

Темите за квалификацията, кариерното развитие, първите стъпки в професията и наставничеството в подкрепа на младия учител за повишаване качеството на образованието бяха презентирани от преподавателите: доц. д-р Катя Стоянова от СУ „Св. Климент Охридски“ - ДИУУ, гр. София, проф. д-р Радослав Рачев от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р Валентина Василева от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Добри практики за насърчаване на младия педагог към активно включване в училищния живот; привличане и задържане на младите хора в професията; възможности за професионално усъвършенстване представиха учителите: Самуил Йонков от СОУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово; Рая Илиева от СОУ „Максим Райкович“, гр. Дряново; Боряна Стоянова от 6. ОУ „Иван Вазов“, гр. Габрово; Даниела Цветкова от Професионално-техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово; Катя Божилова от Ресурсен център – гр. Ловеч. За предизвикателствата пред младия учител, свързани с неговата ефективна практическа подготовка, преодоляване трудностите в овладяването на учениците и комуникацията с родителите, както и за добронамереното и резултатно подпомагане от страна на ръководството на учебното заведение, споделиха младите учители: Биляна Денчева от ЦДГ „Радост“, гр. Габрово; Мариана Тюлюмбакова от ЦДГ „Мики Маус“, гр. Габрово; Каталина Гогова от Професионално-техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово, и Мария Найденова от ОДЗ „Дъга“, гр. Габрово.

Повече подробности за юбилейната кръгла маса, седмицата на СБУ в Габрово и срещата на д.ик.н. Янка Такева с кмета на община Габрово - очаквайте в брой 17 на в. „Учителско дело“.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©