Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ОТВОРЕНО ПИСМО
от група учители от Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик


ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЧРЕЗ МЕСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми Дами и Господа,

Към Вас се обръща голяма група учители от Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик за едно закъсняло надигане, за един своеобразен словесен бунт срещу краха на едно училище с няколко десетилетна история, с богат авторитет и традиции и утвърден престиж сред обществеността.

Сигнал бе подаден до Министъра на МОМН, както и до РИО, гр. Пазарджик. Разбира се, отговорните органи поеха с охота инициатива за извършване на проверка, бяха предприети мерки и от Инспекцията на труда Директорът бе наказан с наказание, по което трябва да плати немалка сума, в резултат на безпринципното й и некомпетентно управление на финансовите средства, полагащи се на учебното ни заведение, но вземайки предвид безспорния авторитет на управляващия училището ни, породен от мястото му в колективната йерархия, все още усилията ни за съхраняване на учителското достойство и престижа на учебното ни заведение не се бележат с желания от нас ефект. Сигурни сме, че процесът на повторно възкръсване на гимназията ни ще бъде тежък и продължителен... но вярваме в своята кауза. С настоящето отворено писмо чувстваме необходимост и хуманен дълг да запознаем обществеността със ситуацията, утвърдила се в гимназията ни от няколко години насам.

В демокрацията, в която живеем, нашето училище сякаш се откъсна от света. В него се наложи сред колектива утежнен псиохологически климат и работна атмосфера, граничаща с бреме. Учители с многогодишен стаж в професията си, утвърдили своя авторитет сред обществото, ежедневно са подлагани на психологически нападки, граничещи с оскърбления от личен характер.

Подали сме сигнал на отговорните органи, че в училището ни има записани голям брой ученици, които никога не са прекрачвали прага на училището. С този случай запознахме МОМН и РИО, гр. Пазаржик, за който безспорна вина носим и ние, учителите. Директорът на училището прехвърли изцяло вината на наша страна, обявявайки, че бе съветвана от нас те да бъдат оставени да битуват само като имена в дневниците и списъците, за да могат да съществуват паралелките. Ние, от своя страна, сме твърдо против подобно начинание, но притиснати от според нас погрешните ръководителските методи на Директора, доскоро не давахме гласност на този проблем. Не искаме вече да мълчим и да скланяме главите си, примирявайки се с този абсурд.

Уви, твърде късно разбрахме, че неутралната позиция, която бяхме заели, е равносилна на нямо съгласие. През времето, в което властващи в гимназията ни бяха аморалните порядки и недобрия подход на Директора, дълго не успявахме да осъзнаем последиците, които за съжаление дойдоха с ударна сила. Днес обираме гнилите плодове на един няколко годишен непрофесионален стил на управление от страна на Директора на училището, който довежда до изключително негативни последици.

Смятаме, че в резултат от напрегнатата и непродуктивна работната среда в гимназията ни е предизвикан рязък отлив на ученици от нея, както и остър спад на качеството на обучение. Единствената ни цел в предприетите от нас действия е да премахнем узрялото негативно отношение на обществеността на града и да възвърнем доброто име на гимназията ни, както и причините за породеното такова.

Не желаем да бъдем пасивни съратници на несправедливостта, защото по този начин се превърщаме в нейни защитници. Искаме да се наложи отново спокойствието, заменено от напрежение. Искаме да се премахне раздорът и на негово място да се утвърди предишната ползотворна и професионална атмосфера на работното ни място. Искаме да бъдем в училището си с желание, а не със страх от нападки и заплахи за наказание и уволнение. Искаме учебното ни заведение да възвърне предишния си облик и, надигайки се въпреки опустошението, наложено му от аморални похвати, да възкръсне отново.

Като разчитаме и на Вашата помощ, оставаме с уважение и изпълнени с надежда за едно по-добро бъдеще на гимназията ни!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©