Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Общински конкурс „Учител на годината” в гр. Омуртаг


На 05 март 2015 г. в гр. Омуртаг се проведе Общински конкурс „Учител на годината”. Организатор на събитието е ОбКС на СБУ. В тазгодишния конкурс взеха участие учители от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг и Основно училище „Христо Ботев“ с. Камбурово.Петчленно жури отличи за „Учител на годината”: Галина Георгиева Стоянова– старши учител в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг - Хуманитарно направление, инж. Мариана Иванова Петрова - старши учител по професионална подготовка в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг – направление Про¬фе¬си¬о¬нал¬но об¬ра¬зо¬ва¬ние и Здравка Кръстева Димчева- старши начален учител в Основно училище „Христо Ботев“ с. Камбурово- На¬ча¬лно об¬ра¬зо¬ва¬ние.

Г-жа Стоянова, инж. Петрова и г-жа Димчева впечатлиха журито преди всичко със своя професионализъм, мъдрост и човеколюбие, които ясно проличаха от отговорите на въпросите в анкетната карта, от интересните презентации за ежедневната им работа като специалисти и педагози.

И на трите отличени учителки бяха връчени грамоти и парична сума от ОбКС на СБУ, както и предметни награди и цветя.

На г-жа Стоянова, инж. Петрова и г-жа Димчева пожелаваме успех в Националния конкурс на СБУ „Учител на годината – 2015”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©