Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини


Обучение на СБУ за Пловдивска област по бюджета за средното образование за 2015 г.
На 22 февруари т.г. ОбКС на СБУ в гр. Пловдив организира и проведе за Пловдивска област обучение за съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2015 г. В него участва председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и лекторите от Министерството на образованието и науката: Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси” и Дима Коцева, началник отдел „Финанси”. На обучението присъстваха учители, членове на Синдиката, председатели на ОбКС на СБУ, социални партньори – директори, специалисти по образование в общинските администрации, счетоводители от Пловдивска област.

На срещата лекторите подробно разясниха законовите и нормативни уредби за финансирането на средното образование и отговорността на общините като първостепенни разпоредители и на директорите на учебните заведения като второстепенни разпоредители, както и подробности, свързани с актуализацията на вътрешните правила за работните заплати.

Ръководството на Синдиката на българските учители в лицето на д.ик.н. Янка Такева благодари на Петранка Калоферова - член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ, Пловдив за добрата организация на семинарното обучение.

УД

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©