Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов колективен трудов договор за системата на средното образование в община Велико Търново
НОВ ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 9 февруари 2015 год. в присъствието на представители на местните медии беше подписан новият Общински колективен трудов договор за системата на средното образование в община В. Търново.

Бяха запазени всички по-благоприятни клаузи и договорени нови придобивки за синдикалните членове:

1. Процентът за прослужено време в Община В. Търново е 1.1.

2. Договорен е минимален размер на стъпка от минимум 2 лева, отчитаща професионалния опит на учителите, която е елемент на основната заплата и се изплаща до 35 години стаж./ За учителките, работещи в детските градини, размерът на стъпката, договорен във Вътрешните правила за работна заплата, е 4 лв./

3. За всяка календарна година от срока на договора Община В.Търново осигурява 10000 лв. за поддържаща и надграждаща квалификация на учителите и ръководните кадри в общинската образователна система, членове на организациите, страни по договора.

4. 4.Общината и работодателите осигуряват средства за включване на педагогически специалисти и в курсовете на Лятната академия, организирана от СБУ.

5. 5. На учителките от детските градини се изплащат 50 лева за началото на учебната година за закупуване на учебна и помощна литература.

6. Договорен е по-висок размер на сумите за представително и работно облекло - 400 и 320 лева.

7. Община В.Търново осигурява необходимите средства за участие на отбора на учителите и служителите, членове на СБУ , в Националната учителска спартакиада, организирана от СБУ.

8. Община Велико Търново осигурява средства за абонамент на в-к „Учителско дело” - по 1 брой за всяко учебно заведение и детска градина.

9. Дните 25 май и 1 ноември да се считат за допълнителен платен годишен отпуск за всички учители и служители, членове на синдикалните и работодателските организации, в т.ч. и в детските градини.

10. За всяка календарна година Община В.Търново и работодателите осигуряват средства за периодични медицински прегледи и изследвания за здравните книжки на работещите в детските заведения, членове на синдикалните и работодателските организации.

11. За 2015 год. да се осигурят средства и приоритетно да се извършат прегледи за рак на гърдата на учителките и служителките, членове на организациите, страна по договора.

12. Общината дава съгласието си през ваканциите и по време на дежурство работодателите да осигуряват на педагогическия персонал 3 часа за индивидуална методическа работа извън учебното заведение в рамките на 8-часовия работен ден.

13. При необходимост работникът или служителят, член на синдикалните или работодателски организации, страни по договора, има право да ползва до 3 дни от платения си годишен отпуск за профилактични прегледи и медицински изследвания през учебно време.

14. Община В.Търново осигурява на синдикатите възможността за безвъзмездно ползване на Залата на общината, на други помещения, на размножителна техника, компютри и др.

Изпълнителният комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители изказва своята благодарност на кмета на община В.Търново- инж. Даниел Панов за усилията, които полага, за подобряване материалната база на учебните заведения и детски градини, за положителното му отношение към проблемите на работещите в системата на средното образование, за действения социален диалог, резултатите от който съдействат за утвърждаване авторитета на великотърновските учители.

Изказваме своята благодарност и на г-жа Пенка Игнатова - директор дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, с която социалният диалог е постоянен, която компетентно съдейства за своевременно решаване на много от възникващите в процеса на работата проблеми и предотвратява превръщането им в конфликти. Благодарим и за съдействието при обсъждането на Общинския КТД.

За всички други изключително значими клаузи в Общинския колективен трудов договор, които са договорени в Отрасловия КТД, отново изказваме своята благодарност на председателя на СБУ- д.ик.н. Янка Такева и на експертите на СБУ, които изработиха проекта и съумяха да защитят в трудните преговори толкова много и толкова важни договорености, гарантиращи сигурността на работните места, определящи отговорностите на МОН и нашите работодатели, регламентиращи възможностите и задълженията ни като синдикалисти за отстояване на социално-икономическите и трудово-правни и професионални права и интереси на работещите в системата на средното образование.

Председател на Общ.КС на СБУ

Мария Георгиева____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©