Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов колективен трудов договор за системата на средното образование в община Ловеч
През месец януари 2015 г. в град Ловеч беше подписан Колективен трудов договор за системата на народната просвета в общината. Договорът беше подписан от кмета Минчо Казанджиев, от председателя на ОбКС на СБУ Румяна Големанска, както и от председателите на работодателските организации СРСНПБ , СДСОРБ и РС „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

В КТД бяха договорени някои по-добри условия, които се отнасят за всички учебни заведения на територията на община Ловеч, независимо дали са общински или държавни.

По-високи са минималните размери за лична квалификация: Пета ПКС – 15 лв.;Четвърта ПКС - 20 лв.; Трета ПКС - 25 лв.; Втора ПКС - 55 лв.; Първа ПКС - 75 лв.

За преподаване на учебни предмети на чужд език – не по-малко от 25 лв.

В КТД има включен нов член, който гласи “На възпитателите в общежитията, които водят групи да се заплаща не по-малко от 20 лв. месечно.

Общината и работодателите изплащат транспортните разноски на пътуващите учители, членове на синдикатите или присъединили се в рамер на не по-малко от 90 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите.Договорен е платен годишен отпуск за педагогическия персонал в размер на 58 работни дни, а за непедагогическия персонал - 30 работни дни. Работници и служители от непедагогическия персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 36 работни дни;

СБУ има синдикални структури във всички учебни заведения в общината. КТД влезе в сила от 1 януари 2015 г. и ще действа в продължение на две години.

Румяна ГОЛЕМАНСКА, председател на ОбКС на СБУ - Ловеч____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©