Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Даниела Алексиева на 15-ия конгрес на ЕКП: Да не допускаме зеленият преход да повиши неравенствата!
Европа днес има нужда от индустриална политика, която да реагира бързо и да съчетава зеления преход с регулирана и ориентирана към човека дигитализация по отговорен, справедлив и приобщаващ начин. Всички ние трябва да се борим да не допуснем зеленият преход да повиши неравенствата и да влоши стандарта на живот на големи групи от хора.

Това призова в изказването си по време на 15-ия конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева. Конгресът се провежда в Берлин от 23 до 26 май и събира 491 делегати от 41 европейски страни.

Алексиева посочи още, че равномерното разпределение на разходите и ползите от прехода към нисковъглеродни емисии, както и прилагането на адекватни мерки за подкрепа на засегнатите работници, са от съществено значение за генериране на обществена подкрепа за политиките на прехода както на местно, така и на глобално ниво.

“Изключително важно е да настояваме правителствата да създадат нови механизми, които са иновативни и гъвкави и които им позволяват да се справят със значителната несигурност, съпътстваща зеления преход. За нас е изключително важно стратегиите за нисковъглеродно развитие на европейската индустрия да бъдат съобразени с реалностите в отделните държави членки и да осигуряват достатъчни преходни периоди за адаптиране на индустриите към новите зелени технологии”, каза Алексиева.

Тя акцентира, че за постигане на справедлив преход трябва да бъдат създадени условия, стимули и сътрудничество за преодоляване на пречките за постигане на зелен и дигитален преход чрез нови нискоемисионни производства, като се отчита принципът на технологична неутралност и не се допуска дискриминация между технологиите за производство на енергия. Успешният трансфер на нисковъглеродни технологии между страните изисква прилагането на интегриран подход, благоприятна среда и осигуряване на източници на финансиране.

Преодоляването на недостига на нисковъглеродни технологии в развиващите се икономики, производители на изкопаеми горива, и особено тези със силно субсидирани изкопаеми горива, изисква целеви инвестиции в образование и обучение, както и подкрепа на фирмите за изграждане на компетенции за усвояване и адаптиране на нисковъглеродни технологии чрез субсидии и безвъзмездни средства за научноизследователска и развойна дейност, каза вицепрезидентът на КНСБ и допълни, че от съществено значение е и разработването на модели и проекти за привличане на значителни инвестиции в индустрии, свързани с нисковъглеродния преход, което може да бъде подпомогнато от страните, които вече са осъществили такива модели.

Както комисар Шмит подчерта (еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит говори пред делегатите на конгреса на 24 май), трябва да продължим общата си борба не просто за преход, а за преход, който поставя хората на първо място и им дава сигурност, достоен живот и достойни работни места! Трябва да изискваме силни социални инвестиции! Трябва да осигурим справедливи социални измерения на прехода!, каза Алексиева.

Източник:https://knsb-bg.org/index.php/2023/05/25/daniela-aleksieva-na-15-iya-kongres-na-ekp-da-ne-dopuskame-zeleniyat-prehod-da-povishi-neravenstvata/____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©