Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национална инициатива „УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ“


През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) подеха Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ (НИУУС). Тя се реализира пилотно в едно училище от всяка област.

В НИУУС участват 28 училища с общо 18 030 ученици от 755 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. Най-малкото училище е основно от 1. до 7. клас с 5 паралелки и 61 ученика, а най-голямото е средно училище от 1. до 12. клас със 68 паралелки и 1640 ученика. 17 от училищата имат статут на иновативни.

Училищата-модели за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I - VII, V – XII, VIII – XII или I - XII клас, в които възрастните делегират на децата както права, така и отговорности, са определени на случаен принцип от местните структури на СБУ и съдействието на РУО – Сливен и РУО – Хасково. ИИИ оказва постоянна консултативна помощ при необходимост. Вторият срок е избран като даващ повече възможности за активност на учениците чрез ученическото самоуправление и като подготвящ за следващата цяла учебна година.

НИУУС е национална кауза, която цели да покаже, че разширяването на правата на децата/учениците не само не е трудно, но е и изключително полезно за всички съучастници на ученическото самоуправление (1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество), както и за обществото като цяло.

Резултатите от инициативата ще бъдат представени в сборник с училищните вестници на всички училища, посветени на постиженията в управлението на училищните общности с реално ученическо самоуправление.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©