Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Д.ик.н. Янка Такева връчи високото отличие „Най-добър социален партньор – кмет“ на СБУ за 2022 г. на Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община




В навечерието на големия християнски празник Богоявление, посветен на Светото кръщение на Иисус Христос в река Йордан от Йоан Предтеча, явяването на Бога в неговата триединна същност и оповестяването на Сина Божий, считан също за Ден на светлината и просвещението, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева връчи на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова високия приз „Най-добър социален партньор – кмет“ за 2022 г., с който тя бе отличена от едноименния Шестнадесети национален конкурс на СБУ.

Г-жа Фандъкова получи от председателя на СБУ цветя и почетен плакет за постигнати високи резултати в съвместната дейност със Синдиката на българските учители през 2022 г. за изключителни заслуги и личен принос за развитието и усъвършенстването на социалното партньорство и образователната система на столицата и страната, за реализирането на градивни политики за повишаването на социалния статус и престиж на учителската професия с грижа към всички ангажирани в системата на столичното предучилищно и училищно образование, за утвърждаване и подкрепа на политиките на СБУ и укрепване на колективното трудово договаряне в страната.

Тържествената церемония се състоя в кабинета на кмета на Столичната община г-жа Фандъкова, която не можа да присъства лично на проведената дни по-рано традиционна празнична вечер по награждаването на най-добрите социални партньори за 2022 г. на СБУ, отличени в Шестнадесетия национален конкурс „Най-добър социален партньор – кмет“, Шестнадесетия национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор“, Четвъртия национален конкурс „Най-добър социален партньор – началник на РУО на МОН“ и Втория национален конкурс „Най-добър социален партньор – директор на Дирекция „Образование“ в общинска администрация“, Двадесет и четвъртия национален конкурс „Журналист на годината“, и на най-изявените синдикалисти на СБУ в Седемнадесетия национален конкурс „Синдикалист на годината“.

Успешният социален диалог между СБУ и Столична община, в лицето на кмета Йорданка Фандъкова, е резултат от дългогодишни съвместни усилия, взаимно разбиране и споделяне на общи ценности и визия за бъдещето на столичната образователна система. Доказателство за това е и подписаният на 16 декември 2022 г. нов Общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование на Столична община и предхождащите го, както и анексите към тях.

Връчвайки високия приз, г-жа Такева подчерта: „Г-жо Фандъкова, благодаря Ви за всеотдайността, разбирателството и подкрепата. Бях изключително горда да оповестя на нашата празничната церемония дни по-рано, че именно Вие сте най-добър социален партньор – кмет на СБУ за 2022 г., малко са кметове в нашата страна, които заслужиха и получиха това значимо признание от страна на Синдиката, сред тях Вие безспорно заемате първо място, като градоначалник, който носи най-голяма отговорност.“

Председателят на СБУ изтъкна приноса на г-жа Фандъкова за развитието на столичната образователна система и на град София и подчерта: „Г-жо кмет, Вие олицетворявате духовност и разбирателство и успешно зададохте висок стил на социално партниране, който трябва да служи за пример на всички кметове в България. Благословена сте от Господ за добри дела“, като накрая отправи благопожелания за здраве и щастие.

На свой ред г-жа Фандъкова поднесе с вълнение букет на д.ик.н. Янка Такева и изрази своята благодарност за удостояването със значимия приз с думите: „Сърдечно Ви благодаря за отличното партньорство, г-жо Такева! Висока чест и гордост е да получа това отличие именно от Синдиката на българските учители. То е изключително ценно за мен като учител. Радвам се, че мога и като кмет да дам своя принос за развитието на образованието и социалния диалог. Желая Ви здрава и успешна година!“

В края на тържествената церемония д.ик.н. Янка Такева и Йорданка Фандъкова изразиха увереност, че дългогодишното и устойчиво социално партньорство между СБУ и Столичната община и занапред ще чертае новите хоризонти на столичното образование чрез признателност и уважение към труда на учителите, утвърждаване на престижа на най-достойната професия и отговорност към бъдещето на всяко дете.

УД



____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©