Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

КНСБ започна национална протестна кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“


Представен бе изготвеният от Конфедерацията Меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022 – 2026 г.

Сред приоритетите на всяко правителство трябва да бъдат предучилищното и училищното образование чрез годишно осигуряване на средства в размер на не по-малко от 4,5 – 5% от БВП.

Д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ, заедно с екип от Централата на СБУ участва в откриването на националната протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“.

Началото на поредицата от акции, които ще се проведат в продължение на месец в отделните региони, предприятия и институции в страната, бе дадено в столицата на 19 септември 2022 г. в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството от д-р инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ, цялото конгресно ръководство на КНСБ, лидерите на основните членове на КНСБ, председатели на РС на КНСБ и експерти от Централата на КНСБ.

„Националната ни протестна кампания цели да се чуе гласът на хората на труда, членове на КНСБ, в условията на растящи цени, топящи се заплати и несигурни работни места, както и основните искания на нашата Конфедерация, свързани с повишаване на доходите и предприемане на ефективни мерки за овладяване на инфлацията и излизане от икономическата криза. Също така влиянието на Зелената сделка, промените в регламентацията на сумираното изчисляване на работното време (СИРВ), политики от страна на държавата за насърчаване на колективното трудово договаряне. Искаме адекватни и бързи решения на всичко това от страна на властта, която и да е тя“ – изтъкна водещият на откриването на кампанията д-р Тодор Капитанов, вицепрезитент на КНСБ.

Атрактивната акция на КНСБ спря за кратко движението по столичния бул. „Александър Дондуков“. Между сградите на Министерския съвет и Народното събрание беше поставен празен хладилник, символизиращ растящата бедност и намаляващата покупателна способност в кризата. Под прозорците на властта синдикалистите издигнаха плакати: „Инфлацията расте, доходите не“, „Справедлива и адекватна минимална заплата“, „Повече така не може“, „Зелена сделки – европейски заплати“.

„В навечерието сме на поредните парламентарни избори, които ще определят основните действащи лица, партии и коалиции в 48-ото Народно събрание и изпълнителната власт през следващия политически цикъл. За всички, които са се устремили към властта, за тези, които искат да има бъдеще за България – КНСБ изготви своя Меморандум за социално-икономическо развитие на страната през следващите 4 г. Там са нашите своеобразни послания към кандидатите за властта и ние ще ги отстояваме, защото смятаме, че политиците не само трябва да се съобразяват с тях, но и активно да работят за осъществяването им през управленския си мандат. Първото необходимо действие е актуализация на бюджета за тази година – нужни са 140 млн. лв., за да може хората, на които плаща държавата, да получат компенсиране на доходите, поне колкото инфлацията. Във всички останали сектори – по браншове и предприятия, в рамките на тази кампания, работещите ще поставят исканията си за увеличение на заплатите, така че да постигнат необходимото увеличение“, каза президентът на КНСБ д-р инж. Пламен Димитров. „Няма да се уморим да искаме от нашите управляващи да защитават българския интерес в Брюксел. Няма как България да приеме и да направи това, което е записано в Плана за възстановяване и устойчивост, в две ключови реформи, засягащи Зелената сделка – намаляване с 40% на въглеродните емисии и либерализацията на цената на електрическата енергия за бита“, каза още Димитров.Той посочи още, че КНСБ настоява в Бюджет 2023 г., който ще бъде изготвен от служебното правителство, да залегнат с 1,2 млрд. лв. повече за заплати в публичния сектор и представи детайлен разчет за необходимите увеличения по сектори, както и конкретните искания към бюджета за догодина за ръст на доходите.

В изготвения от КНСБ Меморандум с конкретните необходими политики във всяка една обществена сфера, който е в центъра и на започналите традиционни разговори на КНСБ с кандидат-депутати от основните политически сили, е записано: Сред приоритетите на всяко едно правителство трябва да бъдат предучилищното и училищното образование чрез годишно осигуряване на средства в размер на не по-малко от 4,5 – 5% от БВП. Това ще гарантира ежегоден ръст на единните разходни стандарти за финансиране на образователните институции с минимум 20% и запазване на размера на работните заплати в сектора 125% спрямо средната за страната (459 млн. лв.). Наред с това е необходимо да бъдат осигурени средства от държавния бюджет за построяване на нови училища и детски градини с цел въвеждане на едносменен режим на обучение до 2027 г. и пълен обхват на децата в предучилищна възраст. Във връзка с недостига на учители в образователните институции е необходимо да се стимулират студентите за придобиване на педагогическо образование чрез осигуряване на целеви стипендии и създаване на финансови и морални стимули за задържане на младите учители, както и да се развият и разширят политиките за повишаване на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. (Пълния текст на Меморандума за социално-икономическо развитие на България 2022 – 2026 г. може да намерите на сайта на КНСБ https://knsb-bg.org)

Веднага след откриването на национална протестна кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“, изготвеният от КНСБ Меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022 – 2026 г. бе представен от д-р инж. Пламен Димитров на служебния премиер Гълъб Донев. В работната среща участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. Тя подари на служебния премиер Гълъб Донев националния флаг с посланието да обича България и да се грижи за българския народ.

През следващите седмици в Националната протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“ ще се включат активно и структурите на СБУ.

Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©