Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Д.ик.н. Янка Такева участва в заседание на Националния комитет „160 години проф. Иван Шишманов“
Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева участва в първото присъствено заседание на членовете на Националния комитет „160 години проф. Иван Шишманов“, което се състоя на 25 февруари 2022 г. в галерията на Националната художествена академия в гр. София.

По повод светлата годишнина от рождението на най-видния хуманист на XX век и будител на следосвобожденска България, Комитетът, чийто организатор е заслужилият читалищен деятел (з.ч.д.) и председател на Съюза на народните читалища (СНЧ) д-р Николай Дойнов, планува през 2022 г. да проведе множество инициативи. Като обединява усилията на българските интелектуални кръгове, той цели да въздигне делото и непреходните идеи на проф. Шишманов и да запознае новите поколения с неговия достоен път, белязал дълбоко просветния и културен живот на страната ни.

Кратко приветствие към присъстващите отправи проф. Георги Янков, ректор на Националната художествена академия. Заседанието на Националния комитет „160 години проф. Иван Шишманов“ бе ръководено от з.ч.д. д-р Николай Дойнов, който приветства всички и припомни част от житейския път на проф. Шишманов и неизброимите му постижения, вкл. и като инициатор на основаването на редица важни културни институции в страната, пръв председател на Читалищния съюз (1911 г.), просветен деец, филолог, писател, университетски преподавател, политик и държавник. Той припомни, че президентът на Република България Румен Радев също подкрепя честванията по повод 160 г. от рождението на бележития българин и изграждането на негов паметник в столицата, като това бе заявено и по време на тържественото отбелязване на 110 г. от основаването на СНЧ през 2021 г., за което в. „Учителско дело“ писа в бр. 21/31.05.2021 г. Председателят на СНЧ посочи, че популяризирането на делото на проф. Шишманов е изключително важно за нашата нация, а незнанието на собственото ни минало не може да оправдае грешките, които допускаме, затова е необходимо да се ръководим от светлите примери на истинските герои в нашата история.

На събитието присъстваха и част от останалите членове на Комитета: проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Марияна Божинова, ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, проф. д-р инж. Ивайло Ганев, директор на Технически колеж – Казанлък, проф. д-р Владимир Пенчев, директор на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, проф. Георги Янков, ректор на Националната художествена академия, доц. д-р Пламен Славов, секретар по Духовност и култура на президента на Република България, Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей, Емил Кошлуков, генерален директор на Българска национална телевизия, Кирил Вълчев, генерален директор на Българска телеграфна агенция, проф. д-р Борислав Борисов, председател на Камарата на преподавателите от висшето образование, Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти, Здравка Евтимова, председател на Българския ПЕН Център, Георги Руйчев, изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите, Пламен Александров, председател на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ – гр. Свищов, Мими Рекцова, директор на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ – гр. София, и представители на организациите, свързани с делото на проф. Шишманов. Онлайн чрез видео връзка се включиха още проф. Румяна Конева, директор на Българския културен институт – „Дом Витгенщайн“, Сълзица Громан, директор на Българско неделно училище „Проф. Иван Шишманов“ – гр. Виена (Австрия), Жулиета Петкова, директор на Специално училище за ученици с нарушено зрение (СУУНЗ) „Проф. д-р Иван Шишманов” – гр. Варна, представители на Върховния читалищен съвет на СНЧ, и др.

По време на заседанието членовете на Националния комитет обсъдиха инициативата за създаване на бюст-паметник на проф. Шишманов, за който ще бъдат осигурени средства от дарения. В тази връзка бяха разгледани три възможности и предложения за поставянето му по протежението на ул. „Шипка“ в столицата, на която преминава по-голяма част от живота на забележителния българин.

В хода на обсъжданията д.ик.н. Янка Такева направи предложение към Комитета да бъде привлечена Лозинка Йорданова, създател и председател на Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“, етнолог, фолклорист, реализирала множество проучвания на дейността на проф. Шишманов и редица инициативи в негова памет, вкл. и като инициатор за издигане на негов паметник. Председателят на СБУ подчерта, че г-жа Йорданова би допринесла много на каузите на Комитета, а после предложи на членовете му да бъде проведена среща с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и нейния екип, на която да се обсъдят възможностите за поставянето на паметник на проф. Шишманов.

Във фокуса на дискусията бе съставянето на програма на събитията по повод 160-годишнината от рождението на проф. Шишманов, като бе посочено, че в тази връзка СЧБ ще поеме необходимата координация и ще бъде издадена книга, която ще бъде преведена и на Брайлово писмо и разпространена от Съюза на слепите в България от екипа на СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна. Стана ясно още, че Българската национална телевизия се ангажира да отрази дейността на институциите, свързани с проф. Шишманов и събитията по повод годишнината през 2022 г. с документален филм.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©