Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Квалификация на ръководители на образователни институции на педагогически съветници и училищни психолози
В рамките на периода 17.05. - 15.06. 2021 г., в Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя, се проведоха обучения на водещи ръководители на образователни институции, училищни психолози и педагогически съветници.

Лидерът на СБУ – д.ик.н. Янка Такева се срещна с повече от 80 ръководители на образователни институции и над 190 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.

По време на практическите обучения, бяха обсъдени следните приоритетни теми:

• Актуални политики в системата на предучилищното и училищното образование през 2021 г.;

• социалният диалог и социалното партньорство като основа за ефективното управление на образователните институции;

• приложението на колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищно образование;

• квалификацията на педагогическите специалисти по отношение на новите учебни програми в прогимназиален и гимназиален етап;

• действащите нормативни документи обезпечаващи дейността на институциите в системата на предучилищното и училищно образование и др.

До края на 2021 г., Синдиката на българските учители съвместно с Министерството на образованието и науката, Националният център за квалификация, планират провеждането на поредица от практически обучения, в които да се включат повече от 500 директори на образователни институции от цялата страна.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©