Вторник,
  28 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ВУЗФ и СБУ организираха национална онлайн конференция за повишаване на квалификацията на учителите
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители с подкрепата на МОН проведоха Национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи“. Събитието бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ), и се проведе на 25 март 2021 г. в онлайн платформата Google Meet.

В националния форум, който бе открит от д.ик.н. Янка Такева и от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, се включиха над 200 участници - експерти от МОН и СБУ, много учители и директори на училища от цялата страна и преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса.

Председателят на СБУ приветства всички участници в конференцията, говори за постиженията на СБУ в хода на пандемията, предизвикателствата пред учителите и педагогическата квалификация по време на COVID-19. Изказа своята благодарност към доц. д-р Григорий Вазов за дългогодишното партньорство и анонсира своите идеи за реализиране на бъдещи съвместни проекти с ВУЗФ.

На свой ред доц. д-р Вазов благодари на председателя на СБУ за успешното сътрудничество и прекрасната съвместна инициатива по реализиране на форума и изтъкна, че това е единствената конференция в неговия професионален път, в рамките на която основният доклад е изнесен именно от патрона на събитието в лицето на г-жа Такева. Той изтъкна, че образователната система в страната е на високо ниво, очерта възможностите за взаимодействие на учителите с институциите на висшето образование, говори за финансовата и застрахователната култура на новото поколение, която трябва да бъде изградена, и пожела ползотворна работа в рамките на събитието.

Конференцията протече в три панела, а основен доклад по темата изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която бе и панелист във форума. В панелите се включиха Радостина Новакова, гл. експерт към Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ в МОН, доц. д-р Даниела Илиева, акад. Сава Гроздев, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение във ВУЗФ, доц. д-р Боян Жеков, доц. д-р Красимир Тодоров, декан на академичната програма във ВУЗФ, проф. д-р Вирджиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ, доц. д-р Теодора Лазарова, Марио Каменов, директор на центъра за продължаващо и професионално обучение във ВУЗФ, проф. д-р Али Вейсел, ръководител на катедра „Счетоводство и одит“ във ВУЗФ, проф. д-р Боян Дуранкев, ръководител на катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ, и доц. д-р Юлия Добрева.

Панелисти в националната научно-приложна конференция бяха още Полина Фетфова, началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН, Ирена Коцева, директор на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр. Самоков, Емилия Лазарова, директор на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ – гр. София, Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София, и Наталия Михалевска, директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН, и др. Събитието бе модерирано от проф. д-р Вирджиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството във ВУЗФ, доц. д-р Даниела Илиева и доц. д-р Юлия Добрева.

В своя доклад по темата на националната научно-приложна конференция д.ик.н. Янка Такева направи обзор на нормативната уредба на квалификацията на педагогическите специалисти, постиженията на СБУ в колективното трудово договаряне и политиките на Синдиката. Спря се на осъществяването, финансирането и възможностите за професионална квалификация на учителите и разгледа 9-степенната стъпаловидна квалификационна система. Посочи, че квалификацията на педагогическите специалисти е пряко обвързана с кариерното развитие, изплащането на допълнително трудово възнаграждение за придобита професионално-квалификационна степен, заемането на ръководни длъжности в образователните институции и повишаването на качеството на учебно-възпитателния процес. Говори за иновациите и методиката на преподаване на учителите при ограничаването на образователните дефицити, комуникационните политики и взаимодействието между образователните институции. Отправи препоръките на СБУ с цел развитие и надграждане на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и очерта задачите по темата в сектора на образованието и занапред.

По време на първата част на събитието експертите направиха анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба, както и на това как продължаващата квалификация на учителите влияе върху качеството на обучението. Сред основните теми бяха учителят в новата социална и дигитална реалност, отражението на COVID-19 върху учебния процес и съвети за подобряването на ефективността на учебния процес в електронна среда.

Вторият панел на конференцията бе посветен на представяне на методически решения за внедряване в средното образование и съвременни тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование и споделяне на опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на училищен бюджет и много други ценни за учителите теми.

Добрите практики и ефективното образование бяха във фокуса на заключителния панел на националния форум. В него опит обмениха експерти, директори и учители от училищата в страната.

В рамките на националната конференция се проведе ползотворна дискусия.

Повече информация за националния форум – в брой 13/05.04.2021 г. на в. „Учителско дело“.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©