Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Ползотворна среща на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ в столичното иновативно 20. ОУ „Тодор Минков”
Д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, на 18 март 2021 г. посети столичното иновативно 20. ОУ „Тодор Минков” по покана на Галина Тимова – директор на училището и на Стефка Недялкова – председател на синдикалната организация на СБУ в 20. ОУ.

Д.ик.н. Янка Такева, придружена от Галина Тимова, Нели Бачева – заместник-директор на 20. ОУ, Весела Мирчева – координатор на СБУ за столичния район „Триадица” и Стефка Недялкова, имаше възможност да се запознае с позитивната и приобщаваща училищна среда в образователната институция, която през тази година навършва достолепната 115-годишнина от своето създаване. Д.ик.н. Янка Такева се срещна с членовете на организацията на СБУ, която е единствената синдикална организация в училището и в нея членува почти 100% от колектива му. Тя представи актуални теми и проблеми на предучилищното и училищното образование у нас и отговори на поставените въпроси.

В деня на Празника на чуждите езици, който 20. ОУ традиционно чества с пъстър маскарад, кулинарни изложби и други разнообразни инициативи, настроението в училището бе празнично при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Г-жа Такева бе скъп гост на учениците от IV a клас с учител по френски език Мария Илиева, които честваха Празника на франкофонията и на техните съученици от IV г клас с преподавател по немски език Светлана Карабельова, които празнуваха немският празник Фашинг.

Още за събитието - в бр. 12/29.03.2021 г. на вестник „Учителско дело”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©