Понеделник,
  25 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Присъственото обучение в училищата не е в основата на разпространението на COVID-19
Преглед на доказателствата, УНИЦЕФ, 10 декември 2020 г.


Правителствата по целия свят се борят с вируса COVID-19 и отново обсъждат безопасното за всички отваряне на училищата след втория локдаун. Този кратък документ, разработен благодарение на Техническата консултативна група (ТКГ) от експерти в образователните институции и COVID-19 и секретариата на ТКГ (УНИЦЕФ, ЮНЕСКО и Световната здравна организация – СЗО), има за цел да обобщи направените досега изследвания, за да информира обществеността доколко присъственото обучение в училищата е в основата на масовото разпространение на COVID-19. Търси отговори на следните въпроси: Има ли връзка между присъственото обучение и увеличението на заразените с COVID-19 в общността? Изложени ли са учениците на по-висок риск от заразяване в училище? Има ли по-висок риск от заразяване на учителите и останалия персонал в училище?

Документът се основава на преглед на двадесет публикации: научна литература, национални изследвания за наблюдение на отворени училища, екологични изследвания, симулационни проучвания за моделиране на заразяването и проучвания за проследяване на конкретни случаи. Авторите включват държавни агенции, академични изследователи и независими изследователски организации.

Повечето източници са от страните с високи доходи. Предварителните индикации досега предполагат, че присъственото обучение в училище, особено когато е съчетано с превантивни и контролни мерки, е имало по-ниски нива на предаване на COVID-19 в общността в сравнение с други.

ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА COVID-19 В ОБЩНОСТТА

При проучване в училищата са докладвани спорадични случаи на предаване на вируса в общността. Те не са идентифицирани като свръхопасни, с изключение на една гимназия в Йерусалим (Израел) през месец май, в която не бяха спазени противоепидемичните мерки.

Ранно проучване в Съединените американски щати показа първоначален спад в процента на разпространение на COVID-19 след затваряне на училищата, но не можа да установи ефекта от предприетите широкомащабни мерки.

Експериментално проучване в Германия установи, че няма доказателства за спад в процента на инфекция в общността, когато училищата се затварят, както и че няма доказателства за скокове при повторното им отваряне.

Глобално проучване, което проследява затварянето на училищата и последващите данни за повторно отваряне в 191 страни, не показва връзка между присъственото обучение в реална училищна среда и степента на зараза с COVID-19 в общността.

По същия начин в преглед на нивата на инфекция и училищния статус в 32 европейски държави Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията установява, че „доказателствата от проследяване на контакти в училищата и данни от наблюдения от редица страни от ЕС предполагат, че отварянето на училища не е свързано със значителното предаване на COVID-19 и увеличаване на заболеваемостта“. Систематичен преглед на публикувани 47 проучвания, засягащи предаването на заразата от деца на възрастни, установява, че рискът от предаване на деца в общността (особено на възрастните хора) е сравнително нисък.

Други симулационни проучвания показаха, че затварянето на училища няма да намали значително степента на предаването и разпространението на заразата.

ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ И НИВА НА РИСК СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

Децата под 18 години представляват около 8% от всички регистрирани случаи на заболели от COVID-19. Данните от наблюдението в Европа показват, че делът на регистрираните случаи при деца остава по-нисък от този при възрастните, като най-нисък е сред децата под 10 години. Това може да се дължи на по-ниски нива на инфекция или на по-леки (или изцяло липсващи) симптоми. Представителен доклад, основан на национална система за наблюдение в Англия и Уелс, установява, че след повторното отваряне на някои училища през лятото, степента на заразяване сред учениците не се е увеличила. Важно е да се отбележи, че проучванията за повторното отваряне са направени в малък брой средни училища.

Националната система за наблюдение в Шотландия също откри малко доказателства за рискове от предаване на вируса между ученици в училищна среда. Докладите на британското правителство показват леко нарастване на процента на заразяване сред учениците, особено тези, които са между 12- и 18-годишна възраст.

Доказателства от 32 европейски държави водят до заключението, че предаването на COVID-19 от ученик на ученик е необичайно и не е основната причина за инфекция при деца. Освен това многобройни проучвания, базирани на проследяване на контакти на заразени ученици в училищни условия в Австралия, Финландия, Франция, Ирландия и Сингапур, дават малко доказателства за вторично предаване от заразени ученици в училище.

Проучване за проследяване на контакти в Индия показва, че може да има предаване на COVID-19 от деца на деца, но не е ясно дали това се случва в училищни условия, или другаде.

ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ И НИВА НА РИСК ЗА ПЕРСОНАЛА

Съществуват малко доказателства, че училищният персонал е изложен на по-висок риск от заразяване, когато е в училище. Констатациите от националните системи за наблюдение във Великобритания и Шотландия показват, че училищният персонал не е изложен на по-нисък риск от заразяване в училищна среда, отколкото в която и да е друга обществена среда. Случаите показват, че рискът на предаване от възрастен на възрастен е по-висок в сравнение с предаването от дете на дете или от дете на възрастен.

Данни на британското правителство показват, че през есенните месеци процентът на заразения училищен персонал се е запазил същият както и при заетите в други сектори.

Проучване за проследяване на контакти на заразени деца и персонал в детските заведения и училищата в Нов Южен Уелс установи ниски нива на заразяване с COVID-19, както и ниски нива на вторичното му предаване (0,5% от случаите).

Друго проучване, фокусирано върху 57 000 служители в детски заведения в САЩ, установи, че няма повишен риск от заразяване с коронавируса сред тях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продължаващите изследвания по въпроса и горепосочените доказателства дават основание да се смята, че присъственото обучение в училище не е основната причина за високите нива на разпространение на COVID-19 .

Децата, учителите и персоналът не са изложени на по-висок риск от заразяване в училище в сравнение с времето, когато са извън него.

(Публикуваме със съкращения от Бюлетина на СЗО)

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©