Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Поредно високо международно признание за д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ


Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ бе преизбрана за представител на България в Европейския синдикален комитет по образованието (ETUCE). Това стана факт по време на отчетно изборната конференция на Европейския комитет на образованието, провела се онлайн на 1 и 2 декември 2020 г., на която нейната кандидатура получи 1838 гласа. Преизбирането на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ в структурите, които представляват и обединяват 132 образователни синдикати от всички образователни нива в 52 държави и повече от 11 милиона работещи в сферата на образованието, и които формират най-важните образователни и синдикални политики на европейско ниво, е поредното високо признание за ролята на СБУ не само като стожер на българското учителство, но и като обединител на останалите международни синдикати в образованието.

Той е красноречиво признание за личностите качества на д.ик.н. Янка Такева като изключително отдаден и опитен ръководител, който винаги се бори и успява да постига още по-добри резултати на национално ниво и има сериозен принос към международната синдикална дейност.

По време на провелия се избор отново бе изтъкнат нейния изключителен национален и международен авторитет и имиджа й на европейски лидер, с принос за изграждането и развитието на политики за качествено образование и личностен и професионален просперитет на учителите.

На добър час и успех през новия мандат на лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева!____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©