Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Множество положителни решения по предложение на СБУ бяха взети на работна среща в МОН
На 23 септември 2020 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, присъства на работна среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, представители на национално-представителните синдикални и работодателски организации, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на земеделието, храните и горите, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), Регионално управление на образованието – София, директори на дирекции от МОН и директори на училища в столицата и района й. Тя се състоя в сградата на МОН.

Срещата бе ръководена от зам.-министъра на образованието и науката и председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование – инж. Таня Михайлова. В нея взеха участие Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Светлана Йорданова – зам.-министър на здравеопазването, д-р Марияна Шумова – зам.-изпълнителен директор на БАБХ, д-р Любомир Кулински – директор на Дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ, д-р Камен Николов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – София-град, д-р Данчо Пенчев – директор на СРЗИ и д-р Илонка Маева – заместник-директор на СРЗИ, и др.

Бяха обсъдени политиките за опазване на живота и здравето на децата, учениците и работещите в образователната система в условията на COVID-19, проверки на БАБХ и РЗИ за спазване на противоепидемичните мерки, реакцията на родители в публичното пространство, възможностите за оповестяване на заболелите, както и епидемиологичната обстановка в страната, изискванията към директорите на училищата и детските градини и взаимодействието на отговорните институции.Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева подчерта, че Синдикатът следи ситуацията отблизо и същевременно таи тревога по повод обема на фалшиви новини, които целят да дискредитират системата на образованието в последните дни. Тя благодари на екипите на МОН, МЗ и Министерството на земеделието, храните и горите за ползотворното сътрудничество и направи конкретни предложения, целящи запазване на спокойствието в системата и авторитета, здравето и живота на учениците и педагогическите специалисти. По предложение на г-жа Такева единодушно бяха приети следните решения:

1. Всички заедно приоритетно да работят за превенция и недопускане на нарушения на противоепидемичните мерки в училищата и детските градини, разработени от МЗ, МОН и районните здравни инспекции.

2. Да се опровергаят медийните твърдения за масови санкции спрямо директори и учители, които до този момент не са наложени, и да се извършват съвместни действия по недопускане на злонамерени действия в образователните институции.

3. Да се работи с особено внимание за опазването здравето и живота на учителите с ТЕЛК и НЕЛК.

4. Директорите на образователните институции стриктно да спазват Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 на МОН и МЗ.

5. Да не се налагат санкции на директорите и учителите за неносенето на маски от ученици и да се работи превантивно с родители и ученици за спазване на противоепидемичните мерки.

6. Най-малко веднъж месечно да се осъществяват срещи от подобно ниво, за да се прави периодичен анализ и да се търсят решения за възникнали проблеми.

7. С оглед запазването на личните данни и неприкосновеността на личния живот на учителите, учениците и членовете на техните семейства, информацията за заболели да се трансферира и обработва в посока от МОН към МЗ и обратно за целите на тяхната работа и от МОН към директорите на училищата и детските градини.

Социалните партньори в срещата предложиха:

1. Да се сведе до всяко училище разработеният от Столичната районна здравна инспекция Алгоритъм за излизане на паралелка или училище в карантина при съмнение за разпространение на COVID-19;

2. Да се работи в режим на засилено институционално партньорство,

като за целта се осъществява постоянна комуникация между РЗИ, кметовете на общини и директорите на детските градини и училищата, която може да е както в групи онлайн, така и чрез физически срещи.

СРЗИ уведоми, че извършва безплатен тест за COVID-19 на 10% от педагогическите специалисти в столицата, а самото изследване е започнало от 9 септември 2020 г.

Министър Вълчев подчерта, че към момента относителният дял на заболелите в системата на образованието е нищожен, затова всякаква паника е излишна, но подчерта, че учителите трябва да полагат грижи и за децата, и за себе си.

Стана ясно още, че Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 няма да бъдат променяни и сигнал за възникнал проблем може да бъде подаден директно дори до министъра на здравеопазването по имейл. Бе подчертано, че епидемиолозите имат индивидуален подход към всяка образователна институция, като отчитат всички специфични фактори на ситуацията.

Д.ик.н. Янка Такева отправи апел към родителите да запазят спокойствие в необичайната ситуация, а институционалната комуникация на всички нива да се засили в името на намиране на правилните решения.

Д-р Пенчев – директор на СРЗИ, увери, че към момента санкционирани училища няма, а само едно на територията на столицата е с направено предписание за спазване на противоепидемичните мерки. Същевременно представителите на БАБХ посочиха, че контролът им съгласно Закона за храните е съсредоточен към търговски обекти, кухни, столове и обекти тип „лавка“, но до момента също не са установени нарушения и написани актове.

Срещата подчерта готовността за постоянно сътрудничество и подкрепа на всички нива в името на българското образование.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©