Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Съобщение относно организацията на работа и заетостта на педагогическия и непедагогическия персонал по време на обявеното извънредно положение


Уважаеми колеги,

В дирекция „Образование“ бяха получени множество жалби и сигнали относно организацията на работа и заетостта на педагогическия и непедагогическия персонал по време на обявеното извънредно положение. Напомняме Ви още, че своевременно Ви беше изпратено писмо изх. № 1103-69/10.04.2020 г. от г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката и г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България, съдържащо примерни практики за оползотворяване на времето в условията на извънредното положение.

Моля, считано от днес за срок до възстановяване на процеса на работа на детските градини, всеки директор да изпраща ежеседмичен график за работа в поверената му детска градина, като използва приложената таблица.

В качеството Ви на работодатели е необходимо също да приложите мерки и решения, които защитават правата и интересите на всички Ваши служители и да не допускате ползването на неплатен отпуск, освен в много крайни случаи.

С уважение,

Нели Манчева- главен експерт

Дирекция "Образование",

Столична община____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©