Петък,
  01 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

НАТАЛИЯ МИХАЛЕВСКА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА И УЧИЛИЩНА МРЕЖА“, МОН: Националната електронна библиотека на учителите e съкровищница на учителския труд и в бъдеще ще служи за развитието на педагогическата наука и квалификацията на учителите
Със СБУ сме единодушни, че българският учител трябва ежедневно да получава признание за труда си

- Г-жо Михалевска, Националната електронна библиотека на учителите, която министър Вълчев обяви, че се подготвя преди дни, вече е факт. Тя дава възможност на учителите да споделят опита си. Разкажете ни за необходимостта от нея и ползите, които ще донесе?

- Министърът на образованието и науката създаде Националната електронна библиотека на учителите (НЕБУ) или хранилището за електронно съдържание с оглед необходимостта за създаване на условия за учителите за обмен на педагогически материали и опит. От 2017 г., когато стартира програмата за иновации в средното образование, се включиха в началото около 100 училища. В момента училищата са 395, започнаха да се създават и прилагат авторски иновативни методики, прийоми, създаване на нови и интегрирани учебни предмети и уроци, променяйки и образователната среда. Училищата започнаха през последните години все повече да се променят и да се развиват, от една страна, да обогатяват своите иновации, като разширяват обсега си от нови и нови ученици и випуски и, от друга, като увеличават броя на иновациите и иновативните елементи. Всичко това започна да се превръща в култура за иновации и стартира националната програма „Иновации в действие“, чрез която училищата могат пряко и на място да обменят своите иновативни практики, така че да се мултиплицира добрият опит. Сега чрез Националната електронната библиотека на учителите вече те имат своята онлайн среда, където да публикуват авторските си материали и да виждат и ползват такива, които други училища със сходни възможности или със сходен профил са създали. Електронната библиотека е не само място, където учителите могат да публикуват своите текстове, разработки, презентации, задачи, проекти и всичко, което е свързано с обучението, но е и среда, създадена да е част от тяхната професионална квалификация.

Ние считаме, че Националната електронната библиотека на учителите още повече ще се развива като квалифицираща, защото учителят не просто може да копира или вземе от нея готов материал, а има възможността да го превърне в основа на своя авторски материал, на хрумването си, за да посрещне нуждите на учениците по определен предмет. Създава се изключително творческа среда, в която учителите да създават авторски материали, да се развиват, но и да оставят своята следа.

Националната електронна библиотека на учителите е интелектуална съкровищница на учителския труд. Тя не е създадена просто за малко, инцидентно, до края на кризисния период. Тя е осмислена и създадена, за да може в нея с времето да се натрупат такъв професионален педагогически материал, такъв опит и такова мислене, които да служат за развитието на педагогическата наука изобщо.

Искам да споделя, че ние се надяваме с обогатяване на електронната библиотека, материалите да се използват и от студентите по педагогика, на които тепърва предстои да влезнат в българското училище, както и за обучението във висшите училища в страната.

- Библиотеката е новост в системата на образованието и със сигурност ще допринесе за развитието на дистанционното обучение и ще бъде ключов ресурс за професионална подкрепа от разстояние. Как функционира тя и как е структурирана?

- Над 80 000 учители и директори на училища в страната имат достъп до тази библиотека.

Експертите по учебни предмети от Регионалните управления по образованието също са с осигурен достъп и могат да публикуват и да ползват материали в системата.

Учителите могат да публикуват материали в електронното хранилище, но и да ползват такива на свои колеги. Получавайки парола за достъп до системата, те могат да публикуват всичко – дидактически и методически материали, видео уроци, иновативни практики и методики, тестове, филми, упражнения, презентации, занимателна педагогика и най-вече проекти, които включват изследователска ученическа работа, самостоятелност при изпълнението, любознателност, елементи на разбиране и обратна връзка. Няма пречка публикуваният материал да се изготви от екипи и групи, така че той да има повече от един автор.

Авторските материали се публикуват, като биват класифицирани по тематични направления. Ако влезнете в дадено направление, например природни науки, в него ще се изброят учебните предмети, свързани с тях – химия, биология, физика. В системата се посочва и видът на материала, който се публикува – за обучение, самоподготовка или за изпитване, така че когато пожелаете да намерите тестове за изпитване по Биология за 6. клас, много лесно може да се ориентирате по този каталожен образ на електронната библиотеката.

Във всеки един момент Националната електронна библиотека на учителите дава възможност да се проследи публично полезността и доверието в най-добрите материали, в най-добрите учители, в авторитета на учителя, който в своята общност понякога е много известен. Всичко това се случва чрез индикация на брой влизания, наблюдавания и ползвания на споделените уроци. Какво имам предвид – учителка по математика публикува един от първите материали в платформата. Само в първите минути след публикуването на материала над 300 учители влязоха, за да видят този материал и да го ползват. Това е рейтинг и в това е смисълът – работейки, публикувайки, правейки, да се чувстваш полезен и за своите ученици, но и за колегията. Ние смятаме, че всички учители така могат да се чувстват полезни и да се радват на високата оценка за своя труд.

- Има ли механизъм, по който най-харесваните практики и материали да бъдат отличени и ще засили ли още повече стремежът за надграждане и усъвършенстване на създаденото дотук от тях?

- Както говорим и с г-жа Янка Такева, председателя на СБУ, българските учители трябва да бъдат мотивирани по много и различни начини, не просто по празници и поводи, а трябва ежедневно да получават своето признание. Сега това започва да се случва всеки ден, а работата на учителя в електронна среда вече е на показ. Родителите вече влезнаха в учебните часове, всеки от тях, който желае, може да наблюдава видео уроците и виртуалните класни стаи и да се убеди колко много работа вършат учителите.

Министерството на образованието и науката заедно със Синдиката на българските учители и другите социални партньори имаме стремежа да мотивираме учителите, да ги наградим и да ги отличим, а тази платформа ще помогне много за това.

- В така създалата се кризисна ситуация и форсмажорното въвеждане на дистанционното обучение учителите се справиха с различни софтуери и програми за удивително кратко време. Лесна и достъпна при работата ли е Националната електронна библиотека на учителите?

- Да, инструкцията за работа с Националната електронна библиотека е изключително кратка, ясна и лесна. Учителите вече получиха паролите си и могат всеки момент да влизат в електронното хранилище, към нея има силен интерес и се надяваме все повече създатели на учебно съдържание да публикуват в нея. Много съблазнително е всъщност да видиш какви неща са направили колегите ти от съседно, друго училище и ти самият да покажеш какво правиш със своите ученици.

- Интересът на учителите към опита на техните колеги вероятно ще се повиши още повече.

- Надяваме се много. Министерството на образованието и науката от много време иска да създаде тези условия, този проект обхваща много и различни условия от създадените досега. Виждаме как във Facebook, Viber групи и електронни професионални групи учителите споделят това, което правят. Навсякъде има желание за споделяне, но тогава, когато всичко е събрано на едно място, отговорността на МОН е да направи национална съкровищница на учителския труд и националните педагогически практики. Затова ние се радваме на активната работа от страна на учителите още от първите дни на функционирането на тази платформа.

- Винаги сте твърдели, че иновативните училища са носители на промяната в българското образование. Те ли ще са движещата сила при споделянето на практики и материали в платформата?

- От една страна, да, иновативните училища може би бяха най-подготвени за това. Защото тези 395 училища в 133 населени места, в 111 общини във всички области на България в годините не просто натрупаха и приложиха своя опит, те имат стремеж да бъдат адаптивни, гъвкави и учещи се организации. Последният анализ на работата в иновативните училища показа това – изключителен ръст на възможността да се развива непрекъснато като организация. Това е много важно, защото ако ти си спрял и си самодоволен – така е и с хората, и с училищата, и с организациите изобщо, нямаш възможност за развитие. Сега развиващите се и обучаващите се училища показаха голяма адаптивност и успех. В много други училища, освен в тези 395 иновативни училища, има иновативни учители и директори, които могат, искат и правят различни неща, така че да мотивират своите ученици и да постигат по-висока ефективност.

Учителите от повечето училища на България бяха активни на старта на дистанционното обучение, а други станаха обучители и помогнаха на други по най-добрия начин. Поздравяваме ги за това, защото не е достатъчно само да знаеш и да можеш. Сега, в тази ситуация, е важно да можеш да дадеш, да имаш емпатия, да проявиш съчувствие, съпричастие и чувствителност към другия.

- Вие отговаряте за провеждането на държавната политика, свързана с обучението на българите, живеещи зад граница. Уверете ни, че училищата извън страната също ще се включат в Националната електронна библиотека на учителите, споделяйки опита си в чужбина.

- За нас беше важно, освен училищата в страната, да включим и тези близо 400 български неделни училища и две държавни училища в 52 държави по света, в които задължително се изучават български език, история и география на България. Те са много интересни и ценни по отношение на преподаването и обучението, ползвайки елементи от чуждата образователна система, защото децата учат редовно в чуждите училища. Преподаването на български език в тези училища се случва по методика като чужд, но с елементи на чуждестранната образователна система и това би било интересно и за учителите в България. Учителите ни от училищата в чужбина също имат достъп до Националната електронна библиотека и започнаха да публикуват своите материали, защото тя е възможност за всички български учители и в България, и по целия свят, независимо къде работят.

- Очаквате ли учителите в чужбина да бъдат по-активни във внедряване на опита на колегите си, работещи в България?

- Очакваме те да бъдат активни и много добре подготвени, защото дистанционна форма на обучение с частично присъствени и без присъствени часове е регламентирана за работата на българските неделни училища в чужбина и те имат много по-голям опит отколкото в България в правенето на дистанционно обучение.

Материалите, които се публикуват в електронната библиотека, сега служат за работа в електронна среда в тази ситуация. После, когато децата се върнат в клас в училище, те също могат да подпомагат в електронна среда и самоподготовката, и преподаването на уроците, и прилагането на интегрирано знание.

Когато има по-трудни теми за преподаване, тогава учителите търсят по-адекватни и по-приспособени към практиката начини, за да стигнат до своите ученици, за да направят знанието по-достъпно, но и по-трайно. Тези методики и тези упражнения могат да се публикуват, макар и да не са за работа в електронна среда, затова тази библиотека е дългосрочна, тя е за много години, за много време, за всички форми на обучение и всички начини на преподаване в българското училище и у нас, и по света.

- Ако за момент погледнем в бъдещето, когато кризисната ситуация ще е само спомен, как би се развила Националната електронна библиотека на учителите?

- В бъдеще сигурно ще се наложи да се развива с нови възможности Националната електронна библиотека и да се популяризира още по-активно, да се мотивират учителите да искат и да могат да създават и да споделят. Учителите ще се нуждаят от още по-голяма подкрепа и от Министерството на образованието и науката.

Интервю на Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©