Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ
по повод 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До

Членовете на Изпълнителния комитет на СБУ,

Областните координатори на СБУ,

Председателите на Общински координационни съвети на СБУ,

Председателите на синдикалните организации на СБУ,

Членовете на Синдиката на българските учители

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Знакова за летописа на българското синдикално движение, 2020 г. е годината, в която с гордост и удовлетворение отбелязваме три значими годишнини: 30 години от учредяването на Синдиката на българските учители, 125 години от началото на организираното учителско движение и 125 години от началото на просветителския печат в България. Годишнини, олицетворяващи моралната сила и мъдростта на българското учителство, неговата решителност, непримиримост и отдаденост – доказателство за безграничните възможности на синдикалните принципи и влияние за демократичното съзряване на нашето общество.

Трите десетилетия от съществуването на СБУ са години, в които той се съгради, укрепна и превърна в най-голямата и авторитетна синдикална организация в страната, правоприемник на всички прогресивни организации на учителите у нас с надвековни традиции, имащи волята и смелостта да се сдружават и да служат на работещите в системата на просветата. Защитник на техните човешки и професионални права, пазител на техните принципи и интереси, СБУ и днес е сигурната опора, която носи упование и дава увереност в изпълнените с предизвикателства делници на хилядите свои синдикални членове.

С тридесетгодишната си история СБУ доказа, че постига цели, реализира каузи, очертава тенденции и задава посоки за своето бъдещо развитие, за развитие на качествено и модерно образование, за личностно и професионално удовлетворение на заетите в системата на средното образование, за техния просперитет и все по-нарастващ авторитет в обществото.

И всичко постигнато е резултат на нашите усилия, скъпи колеги и приятели, на нашата сплотеност, на нашата воля и увереност, на нашия професионализъм и отдаденост на каузата синдикализъм.

Защото каузата синдикализъм е цел и път, и верую, и може да осмисли цял един човешки живот.

Аз съм убедена, че всеки от нас, прелиствайки страниците на славната ни синдикална история, изпълнена с трудности и непримирими битки, не би се отказал, отново би избрал апостолския път, по който вървим към успеха, заради напредъка, добруването и бъдещето на нашите деца.

Днес СБУ е символ на модерния синдикализъм, една от най-значимите национални институции у нас с висок международен престиж в Европа и в света, чертаещ новите хоризонти за реализиране на глобални политики в областта на образованието и пазещ авторитета на най-значимата обществена професия – учителската.

Благодарение на далновидната си политика през изминалите десетилетия за издигане ролята, престижа и статуса на българския учител, СБУ се превърна в стожер на българското учителство. В незаобиколим фактор в обществено-икономическото развитие на страната ни, който продължава да работи за развитието на българското образование и демократичното гражданство, благодарение на експертността и професионалната си отговорност, на общественото и институционалното доверие към неговите лидери на национално и местно ниво, и към всички членове на СБУ в страната.

Синдикатът ясно, целенасочено и отговорно очерта „новата визия“ за финансиране на образователната ни система – свързана с промяна в методите на обучение и преподаване, модернизиране на образователната среда, въвеждане и подкрепа на иновациите и привличането на родителите като партньор на образователните институции у нас и формиране на ефективен социален диалог.

Със зрелостта на основател на съвременното учителско синдикално движение, в най-динамичния преход от съвременната българска история Синдикатът на българските учители доказа своята движеща сила в процеса на демократизиране на българското общество, обедини свободната воля на своите членове за провеждане и отстояване на политики, гарантиращи новаторство и устойчивост на процесите в българското образование и в защита на авторитета на учителя и престижа на най-благородната професия.

Вече три десетилетия СБУ доказва своя потенциал за развитие на образованието като фактор, от който зависят знанията, уменията и ценностите, бъдещето на младите хора и на всички радетели за по-справедлив и споделен свят. Чертае новите перспективи за постигане на социална справедливост, национална идентичност и културно многообразие, за разрешаването на конфликти и спазване на човешките права и отговорности у нас, в Европа и в света.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Днес, 30 години след учредяването си, Синдикатът на българските учители е по-единен и по-силен, и по-убеден в правотата на своите действия, идеи и цели.

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с достолепните годишнини и да Ви пожелая с достойнство и отговорност да продължим делото на нашите предшественици, като отстояваме принципите на справедливост, единство и солидарност при изпълнение на прогресивните си политики за устойчиво развитие на системата на предучилищното и училищното образование, за сигурността на работните места, кариерното израстване на учителите и повишаването на техния статус и професионално самочувствие.

Нека обединим непреходните традиции на българското образование и предизвикателствата на новото десетилетие от нашата славна история.

Приемете най-сърдечните ми пожелания за здраве, добруване и нови лични и професионални успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©