Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ГРИП И ОТПУСК


Една от особено актуалните теми в последните седмици бе разпространението на започналата от Китай епидемия от коронавирус COVID 19. И докато само до преди дни Република България оставаше като „остров на спокойствието“, то на 8 март бяха обявени и първите случаи на зараза у нас. В добавка към напрегнатата ситуация бе констатирана от здравните власти и втора вълна на грипна епидемия, което наложи обявяване на национална грипна ваканция от 6 до 11 март.

В тази обстановка в Централата на Синдиката на българските учители се получават множество запитвания относно вида отпуск, който би трябвало да се ползва при обявената нова грипна ваканция.

С договореностите в Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (чл. 42, т. 6) се даде възможност по време на обявена грипна епидемия до пет работни дни годишно да се считат за неприсъствени, които съгласно писмото на министъра на образованието и науката от 2019 г. се ползват като отпуск над платения годишен отпуск. Тази договорка се прилага на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Както се подчерта по-горе възможността е да се ползват до пет дни годишно следователно, ако тези дни са ползвани като служебен отпуск при предходната грипна епидемия, сега следва персонала да бъде на работа или да се ползват платен годишен или неплатен отпуск. Ако при предходната епидемия са ползвани по-малко от пет дни, сега могат като служебен отпуск да се ползват толкова дни, колкото остават за допълването до пет.

Доколкото епидемиологичната обстановка в страната е непредсказуема и с цел да бъдат минимизирани възможностите за разпространение на сериозна епидемия и да бъдат опазени живота и здравето на децата и учениците, както и на персонала в учебните институции се предприемат последващи мерки свързани с непосещаване на училище, трябва да се знае, че Министерство на образованието и науката разработва варианти за осигуряване възможност за дистанционно обучение при необходимост. В този случай педагогическите специалисти ще се водят на работа, но дистанционно от дома ще комуникират с учениците като ги насочват към учебни материали и платформи, поставят задачи за изпълнение и ги проверяват. Наличните учебни платформи и електронните дневници позволяват да бъде осъществявано обучението и по този, към момента нетрадиционен начин.

Иван Кънчев

Гл. експерт Професионално-творческо направление____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©