Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Квалификация на директори в НЦПКПС


На 14 февруари 2020 г. д.ик.н. Янка Такева,председател на Синдиката на българските учители, посети Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерство на образованието в гр. Банкя. Г-жа Такева, заедно със заместник-министъра на образованието и науката - Таня Михайлова и Директорът на НЦПКПС - Димитър Асенов, връчи удостоверенията на директори на училища от страната, които са преминали обучение на тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип”. На тържественото събитие присъстваха и лекторите на обучението проф. д. п. н. Дора Лефтерова, проф. Пламен Макариев и доц. д-р Антоний Гълъбов.

Д. ик. н. Янка Такева се срещна и с учители от страната, които в момента се обучават в центъра.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©