Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СБУ инициира обучение по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г.


По традиция в началото на всяка календарна година Синдикатът на българските учители организира национално семинарно обучение за съставянето и приемането на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование у нас. Утвърдило се във времето като изключително ползотворно за членовете на СБУ и неговите социални партньори, то се проведе на 31 януари 2020 г. в град Банкя и постави фокус върху основни параметри при формирането на бюджета, работните заплати и въпроси, свързани с планирането, разпределението, и отчитането на средствата във функция „Образование“ от първостепенни, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет в системата на предучилищното и училищното образование. В обучението, открито от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева взеха участие членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, зам.-председателят Красимир Попов и областните координатори на СБУ, заместник-кметове на общини, началници на регионални управления на образованието, директори на дирекции в МОН, директори на дирекции „Образование“ и финансови експерти от общинските администрации в страната, директори на водещи образователни институции и др. Лектори на семинарното обучение, което премина с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, бяха представители на Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката (МОН), зам.-министърът на финансите Росица Велкова и председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева. В хода на проведените дискусии бяха споделени становища, дискутирани конкретни казуси и предложени най-добрите решения за ефективно разпределение на средствата за финансиране на дейности, реализирани в предучилищното и училищното образование.Подробна информация за националното семинарно обучение на СБУ по съставяне и приемане на бюджета в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 г. четете в брой №5 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©