Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СЪОБЩЕНИЕ
относно допълнителен платен отпуск, съгласно чл. 42, т. 4.2.(нова т.6) от КТД


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с обявената грипна епидемия в някои области в страната повторно Ви уведомяваме, че:

Работниците и служителите, членове на организациите на работодателите и синдикатите, страни по Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.18 г. в областите, в които е обявена грипна епидемия, имат право на 5 дни годишно допълнителен платен отпуск, съгласно чл. 42, т. 4.2. (нова т. 6) от КТД.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©