Понеделник,
  25 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СБУ ПО ПОВОД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТИРИГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ


Синдикатът на българските учители (СБУ) е доброволна, независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално-икономическите, трудово-правните, професионалните и синдикалните права и интереси на работещите в образованието. Синдикатът осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство, Хартата за правата на човека и своя Устав. Той се бори за обновяване, деполитизиране и демократизиране на образованието.

Синдикатът е независим от политическите партии, от държавните органи и структури, от обществените и религиозните движения. Той се ръководи единствено от волята на своите членове (чл.1 от Устава на СБУ).

Конституционно, уставно, професионално и морално е правото на Синдиката на българските учители да популяризира и обезпечава организационно свои политики в системата на българското образование.

Една от най-важните от тях е задължителното посещение на децата в детските градини от четиригодишна възраст, което между другото е практика в доста европейски държави. СБУ последователно защитава тази своя политика, което е видно както от неговите конгресни решения, така и от решенията на Синдикалните съвети и заседанията на Изпълнителния Комитет на СБУ. Тя се потвърждава и от взетите последни решения от 07.01.2020 г. и от 14.01.2020 г. на работните групи към Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, в това число и с участието на неправителствени организации.

Като имаме предвид казаното, заявяваме:

Проблемът за 4-годишните деца е изключително важен за цялото ни общество.Това,че използваме методите на общественото допитване до професионалната колегия, за да изградим аргументирана позиция на Синдиката, е наше законно право.

Уважавайки правото на всеки публично да изрази своето мнение, категорично изразяваме несъгласие с направените внушения в Откритото писмо. Неприемлив е манипулативният изказ. Конспиративните хипотези за задължителна подкрепа на подписката от всички, работещи в системата, под натиска на директорите, не отговарят на истината. Полагането на подпис има доброволен характер. Не приемаме задкулисните внушения към работещите в средното образоване. Обидно е, нали?!

Ако имаме опоненти, следвайки демократичната традиция в работата на СБУ и Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, отворени сме за конструктивен диалог с всички. Имаме готовност да отчетем всяко едно аргументирано становище. Но не може да приемем вмешателства в нашия вътрешен организационен живот и права, дадени ни от Международните конвенции и директиви, от Конституцията на Република България, от Кодекс на труда, от Устава на КНСБ и Устава на СБУ.

Изразявайки своята увереност, че подписката сред професионалната ни общност ще докаже правилността на позицията, защитавана от СБУ и споделяна от всички останали социални партньори - членове на Съвета за тристранно сътрудничество към МОН, Изпълнителният комитет на СБУ заявява, че ще продължи системно и целенасочено да работи за реализирането на най-добрите политики в интерес на децата, учениците и родителите. Ще продължим да защитаваме авторитета, достойнството и исконните човешки права на работещите в българските образователни институции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА

СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©