Понеделник,
  25 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

СЪСТОЯ СЕ XXXIX СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СБУ с отговорна позиция за гражданското образование - фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели


СЪСТОЯ СЕ XXXIX СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СБУ с отговорна позиция за гражданското образование - фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели„Гражданското образование - фактор за изграждане на морални ценности и граждански добродетели“ бе темата на XXXIX Синдикален съвет на Синдиката на българските учители, който се състоя на 13 декември 2019 г. в София.

Д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, откри най-значимия годишен форум на Синдиката. В експозето си тя изтъкна, че СБУ от години работи задълбочено и устойчиво по темата за гражданското образование. „Защото гражданското образование стои в основата и фундамента на изграждане на трайно стабилно общество, общество с ценностна система, която да подпомага преодоляването на всички негативи – каза при откриването на форума д.ик.н. Янка Такева. – Навсякъде по света образователната система е призвана да бъде основната институция, която да формира ценностите у децата. Всички ние имаме за цел да изграждаме граждани, хора с нова ценностна система, която помага светът да стане по-добър – да има мир, толерантност, съпричастност, разбирателство, взаимопомощ, единение между хората. Чрез образованието на децата можем да направим и родителите по-съпричастни към проблемите, свързани с преодоляването на негативните явления е процеси в съвременното общество.“

„Никога не бива да подценяваме гражданското образование. Трябва да имаме все по-големи изисквания като учители към него, нека не забравяме и Целите за устойчиво развитие на хилядоледието, приети от ООН през 2015 г., защото в тях като основна цел стои образованието. Неслучайно СБУ настоява непримиримо от няколко години насам при подготовката на бъдещите учители във висшите училища гражданското образование, приобщаващо образованието и работата в мултикултурна среда да бъдат изучавани в отделни задължителни дисциплини“ – акцентира д.ик.н. Янка Такева, председателят на СБУ.Сред официалните гости на XXXIX Синдикален съвет бяха: инж. Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, инж. Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Айгул Мукашева - президент на Синдиката на работещите в образованието и науката в Република Казахстан; Майра Амантаева – съветник на президента на Синдиката на работещите в образованието и науката в Република Казахстан, Райхан Кидирбаева - ръководител на правния отдел в централата на Синдиката и Мадина Бейсембаева – ръководител на канцеларията на президента Синдиката на работещите в образованието и наукатав Република Казахстан.

В работата на Синдикалния съвет се включиха над 350 участници от цялата страна. Сред тях бяха членовете на Изпълнителния комитет на СБУ, на Националния стачен комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия на Синдиката, председатели на националните секции на СБУ, председатели на Общински координационни съвети на СБУ, изявени синдикалисти, присъстваха началници на регионални управления на образованието и директори на образователни институции от цялата страна.Форумът, модериран в два панела от Красимир Попов – заместник-председател на СБУ и Пламен Атанасов – член на Изпълнителния комитет на СБУ и областен координатор на СБУ за област Русе, утвърди дългосрочни ключови насоки в дейността на Синдиката, които ще надграждат политиките на СБУ за гражданското образование през 2020 г. и през следващите години.

Поздравления и акценти по темата представиха и официалните гости на събитието: инж. Пламен Димитров, Красимир Вълчев и Айгул Мукашева.

Интригуващи презантации представиха проф. Пламен Макариев, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, който говори за гражданското образование, насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели чрез придобиване на знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с формиране на умения и готовност за отговорно гражданско поведение, и д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която акцентира на глобалното образование и образование за развитие.Темата на Синдикалния съвет зае ключово място по време на последвалата дискусия, в които бяха обсъдени актуални проблеми на образованието и разисквани редица професионални въпроси.

Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева направи ретроспективен преглед на взетите от ИК на СБУ решения през календарната 2019 г. Тя подчерта, че всички решения са изпълнени успешно, и почти изцяло са намерили място и в законовите и подзаконови нормативни актове за развитието на предучилищното и училищното образование у нас.

„Това безспорно е много добър атестат за свършената ни работа през годината по структурите на СБУ“ - изтъкна д.ик.н. Янка Такева, и поздрави всички присъстващи на XXXIX Синдикален съвет.Повече за XXXIX Синдикален съвет – четете в бр. 1/2020 г. на вестник „Учителско дело“ на 13.01.2020 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©