Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се обучение по НП „Квалификация“ 2019
На 28 ноември т.г. в Централата на СБУ се проведе обучение на директори от София-област на тема: „Атестирането на педагогическите специалисти“. То бе организирано от Синдиката на българските учители, в изпълнение на НП „Квалификация“ 2019. Лектор на обучението бе доц. Надежда Калоянова от Университет „Проф. Асен Златарски“ - Бургас. Присъстващите бяха поздравени от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и запознати с приоритетни политики от дейността на Синдиката в контекста по темата.

Акцент по време на обучението бе поставено върху предизвикателствата, свързани с предстоящото задължително атестиране на учителите. Бяха презентирани инструменти и подходи за описание на педагогически опит чрез портфолио, инструменти за самооценка и оценка на професионални постижения, подходи за анализ на резултатите от дейността и др.

Обучението бе първото от поредица обучения, които СБУ инициира за подкрепа на учителите и директорите относно изпълнението на критериите за атестиране, съгласно Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©