Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Проведе се второто обучение по безопасни и здравословни условия на труд в образователна и извънучилищна среда


На 31 октомври 2019 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучителен семинар на тема: „Безопасна работна среда в българските училища за безопасно поведение в извънучилищна среда и обществото“.Организиран от СБУ и МОН, в изпълнение на проект, реализиран съвместно с МТСП, той е вторият от поредицата обучения за тази година, който поставя на фокус създаването на безопасни и здравословни условия на труд като фактор за осигуряване на привлекателна образователна среда и привличане на педагогическите специалисти в образователните институции у нас.

На семинара с участието на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева и Емилия Тошева, експерт в Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН и координатор по провеждането на обучителните семинари, присъстваха директори, зам.-директори и учители от цялата страна. Гост на обучителното събитие бе и Владимир Колев, управител на Издателство „Клет“, ИК „Анубис“, Издателство „Булвест -2000“, Анубис- Булвест“ ООД. Всички участници имаха възможността да се запознаят с презентации по темата, представени от Огнян Атанасов, изпълнителен секретар на КНСБ, и проф. д-р Невена Цачева, дмн, катедра „Трудова медицина“, Факултет по обществено здраве – Медицинска академия – София. По време на семинара бяха дискутирани и актуални и значими въпроси в контекста на темата.УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©