Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Възпитание в дух на родолюбие


В началото на месец февруари 2019 г. всички деца от IV подготвителна група на столичната 45. ДГ „Алиса“ получиха домашна работа на тема: „Трети март“. Освен традиционното обсъждане и обучение, ние, заедно с децата и родителите, направихме и презентация. Децата сами написаха материалите и ги представиха пред другите деца.

Ние наблегнахме на националните герои, борили се за свободата на България. Целта ни беше децата да научат, че освен великите българи Васил Левски и Христо Ботев, има и още много други – мъже, жени и деца, които са дали живота си за нашата родина. Не забравихме и руските герои. Включихме и някои от чужденците, които са помогнали на България (например американския журналист Джанюариъс Макгахан).

Другата ни цел бе да включим и родителите в нашите занимания. Те трябваше да помогнат на децата си в търсенето на информация в интернет, принтиране на снимките и написването на домашното. Идеята беше приета с ентусиазъм и гордост както от децата, така и от родителите им. Следващият етап беше представянето. В продължение на една седмица всяко дете представи своя герой пред групата. Така всички се запознаха с националните герои. Последният етап включи представянето на целия материал на родителското табло. По този начин децата получиха допълнително удовлетворение, че трудът им бе видян и оценен от всички. Все пак за дете в детската градина да напише цяла страница въобще не е лесно. Това не е първата ни работа на подобна тема. Осъществихме подобен проект и по повод на 1 ноември – Деня на народните будители, но тогава материалите бяха принтирани, а не написани от нашите възпитаници. Имаме прекрасни деца в подготвителната група, които с гордост и високо вдигнати глави ще изпратим в първи клас в училище.

Ралица ПЛЯВОВА, председател на синдикалната организация на СБУ, и Г. ЕРМЕНКОВА, член на СБУ – 45. ДГ „Алиса“, гр. София____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©