Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Партньорство за надграждане на политиките за гражданско образование в училище


Синдикатът на българските учители, последователен в утвърждаването и надграждането на устойчиви политики за гражданско образование в училище, е основен партньор на МОН и ЮНЕСКО в реализирането на нов проект, свързан с насърчаване на глобалното гражданство.На 20 февруари 2019 г. в МОН се състоя първия обучителен семинар за педагози по проекта на тема: „Методи на обучението с оглед насърчаването на глобалното гражданство“. Той беше открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката. Въведение по проекта направи Игор Китаев, програмен специалист за образование в Регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура в Европа. На откриването на семинара присъстваха още: Мими Данева, директор на дирекция „Международно сътрудничество“, МОН и Петьо Кънев, директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

В обучителния семинар се включиха над 50 директори, преподаватели по философия, по история и цивилизация, психолози и педагогически съветници от асоциирани към ЮНЕСКО училища и училища, чиито ученици са с изявени постижения по предметите, свързани с гражданското образование и отличени на олимпиадите по гражданско образование и философия.

Лектори по темата, разработена в четири модула: „Основни ценности на образованието за глобално гражданство“;„Социална справедливост и морална отговорност“;„Многообразие, общности, идентичности“ и „Граждански ценности“ бяха проф. Пламен Макариев, СУ „Св. Кл. Охридски“ и Коста Костов, главен експерт, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“, МОН.Повече информация четете в бр. 7 от 25 февруари 2019 г. на вестник „Учителско дело”

Велина Антова____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©