Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

ХХII Национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината – 2019”


В брой 2 от 2019 г. на вестник „Учителско дело” и на сайта на сайта на СБУ в раздел Конкурс "Учител на годината" са публикувани Основните положения на организацията на ХХII Национален конкурс на Синдиката на българските учители „Учител на годината – 2019”.

Документите се изпращат в срок до 29 март 2019 г. на адрес: Синдикат на българските учители

гр. София - 1000, ул. "Генерал П. Д. Паренсов" № 11,

за Национален конкурс "Учител на годината"

На национално равнище конкурсът се организира от ИК на СБУ и ще се проведе на 10 май 2019 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©