Понеделник,
  15 Август 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

XVIII Национален конкурс „Учител на годината”,
организиран от Синдиката на българските учители


На 14 май 2015 г. се проведе заключителният етап на XVIII Национален конкурс „Учител на годината”, организиран от Синдиката на българските учители. Тържествената церемония се състоя в Конгресната зала на столичния хотел „Родина“, където бяха наградени и удостоени със званието „Учител на годината“ изявени учители и директори от цялата страна. Официални гости на събитието бяха: Бойко Борисов - министър- председател на Р България, Маргарита Попова - вицепрезидент на Р България, Пламен Димитров - президент на КНСБ, Йорданка Фандъкова- кмет на гр. София, Милена Дамянова - председател на Комисията за образование и наука към 43-то Народно събрание, Полина Карастоянова- Председател на Комисията по медии и култура към 43-то Народно събрание, Ваня Кастрева – зам.-министър на образованието и науката, Веселин Пенев- областен управител на област София-град и Живка Първанова- зам.-областен управител на област София-град, депутати, директори на дирекции в МОН, социални партньори, медии и др. Престижното събитие бе открито от Председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Началото на Националния конкурс „Учител на годината” бе поставено на 21 май 1997 г. Идеята за неговото възникване е продиктувано от необходимостта да се стимулират учителите новатори, да се отдаде почит и уважение, признание на труда на учителите, претворили жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределение и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. СБУ като най-голямата професионална организация не спира да осъществява своите политики за издигане авторитета на българския учител. През 2015 година конкурсът се провежда за осемнадесети път. Той цели: Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и да ги приобщи към националните и световните традиции; Да повиши личното и професионалното самочувствие на българските учители; Да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; Да издигне престижа на педагогическите кадри. Удостояват се най-достойните в сектора на средното образование в 9 направления: „Предучилищно възпитание и подготовка“, „Начално образование“, „Хуманитарно направление“, „Природоматематическо направление“, „Изкуства и спорт“, „Професионално образование“, „Директори и помощник-директори“, „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници”, „Млади учители“. Конкурсът се провежда на две равнища – общинско и национално. Номинираните на национално равнище учители и директори участват в заключителния етап, когато тържествено се обявяват носителите на приза „Учител на годината” във всяко едно от направленията. На церемонията се връчват и специални награди на Председателя на СБУ. (Подробности за престижното събитие очаквайте в следващия брой на в. „Учителско дело“.)

Ивайла ВАСИЛЕВА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©