Писмо № 15-102/22.06.2017 г. от главния секретар на Министерство на образованието и науката относно изплащане на обезщетение по чл.219, ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]