СБУ преподписа Споразумението за съвместна дейност със „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД за 2019 г.
 ____________________________________________________[ прочети подробности ]