Сряда,
  06 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета


Уважаеми колеги,

Съгласно подписания на 26.06.2014 г., Колективен трудов договор за системата на народната просвета, се направи изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. С направеното изменение е намалена минималната норма преподавателска работа по следните учебни предмети: история и цивилизация, география и икономика, и предметен цикъл „философия”, на 684 часа годишно.

Пълният текст, на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, можете да прочетете в Държавен вестник, брой 63 от 1 август 2014 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©