Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Писмо до областните координатори на СБУ относно стартиралата обществена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно образование от МОН


ДО

ОБЛАСТНИТЕ КООРДИНАТОРИ

НА СБУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращам въпроси относно онлайн Обществено допитване на Министерството на образованието и науката, свързано с изготвянето на нов закон за училищното образование. Допитването е публикувано на следния линк: http://lll.mon.bg/anketa_zakon/ на сайта на МОН, както и на сайта на СБУ.

Моля да проведете обществена дискусия по въпросите с колегите от Вашата област и в срок до 16 юни 2014г. да ни подадете първоначална информация относно тяхното мнението, необходима ни за Разширеното заседание на Изпълнителния комитет на СБУ. Информацията може да изпращате на e-mail: sbu_centrala@abv.bg; факс: 02 / 988 17 94.

След продължаване на обсъждането може допълнително да изпращате обобщена информация, мнения и препоръки.

Моля да изпратите писмото и до председателите на ОбКС на СБУ от Вашата област за изпълнение.

Приложение: съгласно текста!

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/д.ик.н Янка Такева/


виж прикачения файл


____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©