Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

МАРИЯ ГАБРИЕЛ, КОМИСАР В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ИНОВАЦИИ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖ“
Изкуственият интелект нито може, нито трябва да замести учителя
Тази технология може единствено да бъде в помощ на образователния и административен процес, както и да предостави възможности за по-персонализирано обучение
Г-жо Габриел, какви са основните предизвикателства пред образованието в страните членки на ЕС в контекста на създалата се извънредна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19?

- Бързото разпространение на вируса COVID-19 в цяла Европа оказа значително влияние върху училищното и висшето образование. Кризата ни принуди да преминем много бързо към онлайн обучение и показа жизнената важност на дигиталните умения. Видяхме, че основните цифрови умения са ни необходими не само, за да сме подготвени за кризи, като настоящата, но и за да отговорим на изискванията на пазара на труда и да се ориентираме адекватно в ежедневието на едно все по-дигитално общество. Кризата показа, че основните трудности и бариери пред дигиталното образование навсякъде в Европа имат сходен характер. Налице са три основни типа предизвикателства:

На първо място, трябва да продължим да работим за добра свързаност и в най-отдалечените райони и осигуряване на техническо оборудване (лаптопи, таблети).

Второто предизвикателство е свързано с преподавателите, за които има необходимост от допълнителни обучения за преподаване онлайн. Едновременно с това използвам възможността сърдечно да поздравя всички учители и преподаватели за творческия им и иноваторски дух, невероятна мобилизация и неуморни усилия, за да се гарантира, че обучението продължава.

Третата посока на работа е свързана с учениците, които имат нужда от оборудване и умения, за да се включат в учебния процес.

На този фон, искам специално да благодаря и на родителите. Напълно разбирам техните притеснения. Видяхме, че дистанционното обучение е и предизвикателство за родителите, защото сега и те са ангажирани с допълнителна работа.

Важно е да работим обединени за преодоляване на предизвикателствата пред цифровото образование. Защото рискът от социално изключване или задълбочаване на неравенства е реален.

Ще завърша с признание за усилията на Министерството на образованието и науката в България и на онлайн платформите, които реагираха много бързо и осигуриха възможности, в т.ч. съдържание за онлайн обучение.

- Кои са приоритетните мерки на Вашата комисия с ресор „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ за подпомагане на сектор „Образование“?

- С общи усилия, конкретни мерки и координация, всички заедно можем да се справим.

В последните седмици Европейската комисия мобилизирахме всички съществуващи инструменти за предоставяне на подкрепа както финансова, така и под формата на разнообразни онлайн ресурси и инструменти, които учащите, учителите и преподавателите могат да използват.

Първо ще се спра на финансовата подкрепа. На 13 март т.г. Европейската комисия представихме първи пакет от мерки в рамките на Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса, мобилизиращ 37 млрд. евро. Тази мярка бе съсредоточена върху незабавното мобилизиране на структурни фондове, така че да се даде възможност за бърз отговор на кризата особено в най-засегнатите сектори, като здравеопазване, МСП и пазар на труда. Същевременно следва да се подчертае, че дейностите в областта на образованието и обучението, включително в подкрепа на цифровото обучение, също са изцяло допустими за финансиране. Редица държави членки вече използват инициативата, за да подкрепят цифровото образование.

Относно предоставените онлайн ресурси и инструменти в помощ на учениците и преподавателите, мога да споделя, че Европейската комисия стартирахме специална уеб страница, която предлага разнообразни възможности – от безплатни онлайн курсове, уроци и учебни материали, до игри и дейности, базирани на изкуство. (https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_bg)

Друг пример за уебсайт с полезна информация е Европейската онлайн платформа за училищно образование (https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm) От началото на април на платформата можете да намерите информация за уебсайтовете на държавите членки за онлайн училищно образование.

Освен това, eTwinning, общността на училищата в Европа, също все повече се използва за споделяне на опит, свързан с дистанционното обучение. Стартирахме и нова група, наречена „eTwinning по време на затваряне на училище“, за обмен на добри практики и връзки към безплатни ресурси и инструменти. (https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm). Благодаря на учителите, мобилизирали се в контекста на тази инициатива.

Много положително е, че в условията на криза държавите членки показват солидарност и желание за споделяне на опит и добри практики. По моя инициатива бе създадена виртуална група за онлайн сътрудничество между представители на държавите членки, където се обменят идеи и опит от преминаването към онлайн преподаване, учене и оценяване. Днешната ситуация ни дава индикация, че тази група трябва да се превърне в постоянна.

Конкретни примери за отлично сътрудничество и обмен на опит между държавите членки са и двете видеоконференции, които проведохме за месец, с министрите на образованието. И двете дискусии бяха посветени изцяло на отражението на COVID-19 върху системите за образование и обучение в Европа, включително възможностите и предизвикателствата пред дигиталното обучение. Радвам се, че с министрите на образованието имаме регулярен и ползотворен диалог. Благодаря им за подкрепата.

- Каква е Вашата визия за развитие на международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания, иновациите и културата в ситуация на глобална пандемия? И ще продължите ли да работите за насърчаване на нови постижения и създаване на международни мрежи за справянето с глобалните предизвикателства?

- Международното сътрудничество е от ключово значение във всички области, които споменавате. За да преодолеем кризата, няма друга алтернатива освен сътрудничество на международно ниво. Вземете например областта на научните изследвания: трябва да осигурим обмен на данни за резултати от тестове, диагностика, ефективност на различните лечения между всички засегнати страни. За това всяка седмица участвам в работна среща за обмен на информация с Офиса за наука и технологии към Белия дом и министри и главни научни съветници на водещи страни от цял свят. В рамките на този процес се обединихме и подписахме общо писмо, призоваващо научната общност да споделя резултатите от научните изследвания в областта на коронавируса. Европейските програми осигуряват достъп до научните изследвания, които се подкрепят от ЕС, време е същото да стане и на световно ниво.

Участвах наскоро и във виртуална среща на министрите на науката и висши представители на 122 страни, организирана от ЮНЕСКО, на която дискутирахме достъпа до информация и международното научно сътрудничество в отговор на пандемията.

Сътрудничеството и координацията са от изключителна важност и за образованието и културата. В областта на образованието ясно осъзнаваме, че не всички ученици имат еднакви възможности. Че някои от тях не могат да посещават училище или нямат достъп до дистанционно обучение. Затова както на европейско, така и на световно ниво, подкрепяме обмена на добри практики за дистанционно обучение. В тази връзка, през месец юни т.г. ще представя План за действие за дигитално обучение, който ще има и важна част, насочена към международно сътрудничество. Това ще е повод да актуализираме общите ни действия на европейско ниво, но и да видим кои добри практики могат да бъдат приложени другаде, като например това, което направих за повече стажове в областта на дигиталните умения за страните от Западните Балкани.

В областта на културата – само преди няколко дни участвах във видеоконференция с министрите на културата от Европейския Съюз. Споделихме своите тревоги за сектора, който е много силно засегнат от кризата (95% от работещите в сектора са самонаети, независими и микропредприятия), но същевременно с това изразихме нашата готовност и за подкрепа. Пред тях споделих редицата мерки, които предприехме от началото на кризата, от удължаването на сроковете за проекти по програма „Творческа Европа“, до инициативи като подкрепа при риск от безработица (SURE), или ваучери за кината. Радвам се, че министрите оцениха приноса ми за включване на културата към временната рамка за държавни помощи. След две седмици ЮНЕСКО организира виртуална среща на министрите на културата от цял свят. Културата е това, което ни обединява, културата е това, което държи духа ни висок в моменти на криза. Предполагам, че много от нас са гледали онлайн концерта на Андреа Бочели, който бе излъчен в неделя от катедралата в Милано. Това беше още едно доказателство, че културата – в този случай музиката – има универсалната сила да дава надежда, да лекува рани, да вдъхновява.

- Каква е Вашата оценка за преминаването към он-лайн обучение на Европейско ниво и смятате ли, че частичното използване на изкуствения интелект може да подпомогне реализирането на дейности в средното образование?

- Онлайн обучението вече е реалност и неговото нарастващо значение не може да бъде пренебрегнато. То е допълващ елемент и не може да замести нито учителите, нито физическото присъствие в училище. То обаче може да даде гъвкавост и шанс за качествено образование за всички, включително ученици в по-слабо населените и отдалечени региони. За да бъде ефективно дигиталното образование, трябва с общи усилия да работим за преодоляване на съществуващите предизвикателства и осигуряване на основни цифрови умения и грамотност за всички, както и достъп до инфраструктура и инструменти.

Що се касае до използването на изкуствен интелект в средното образование, искам да подчертая, че основна задача на национално и европейско ниво трябва да бъде технологията, включително тази, базирана на Изкуствен интелект (ИИ), да работи за всички граждани, независимо от тяхната възраст, пол, икономически, социален или културен произход.

Изкуственият интелект нито може, нито трябва да замести учителя. Тази технология може единствено да бъде в помощ на образователния и административен процес, както и да предостави възможности за по-персонализирано обучение. Всичко това трябва да става при строго съблюдаване на етичните принципи и неприкосновеността на личния живот. За да се разберат добре приложенията и последствията от ИИ в образованието, е необходимо както преподавателите, така и учениците да придобият нови умения.

Смятам да предложа конкретни мерки във връзка с използването на Изкуствения интелект в областта на образованието и обучението. Те ще бъдат включени в предстоящата в края на юни т.г. актуализация на Плана за действие в областта на цифровото образование. Важно е да се набележат направления, по които всички да работим заедно, като например осигуряване на подкрепа за развитието на умения за ИИ за ученици и преподаватели, както и разработване на етични насоки относно ИИ в образованието. Освен на ИИ, ще обърнем внимание и на други нововъзникващи технологии като виртуалната и разширена реалност, които също ще окажат въздействие върху цифровото образование. Важно е да запазим критичното мислене, креативността и заедно да покажем, че не сме просто консуматори, а създатели на съдържание, което обогатява и дава перспективи за лично и професионално развитие.

- Г-жо Габриел, как оценявате готовността и потенциала на българската образователна система за работа при дистанционна форма на обучение? Какво е мнението Ви за мерките, които предприе МОН и Синдикатът на българските учители в тази посока?

- Смятам, че България е сред държавите членки, които предприеха бързи и адекватни мерки за преминаване към дистанционно обучение. Показателни за това са представените от Министерството на образованието и науката данни, че 90% от учениците в страната са обхванати от първия ден на онлайн обучението. Мерките са съобразени с възрастовите характеристики на учениците и способността им да използват електронните ресурси, предлагани от училищата. Похвална е идеята на МОН за създаване на Национална електронна библиотека за учителите (хранилище за електронно съдържание). Това е добра платформа за споделяне на материали от педагогическите специалисти.

Предизвикателствата, с които се сблъскват и други страни в ЕС, са предизвикателства и за България. Наличие на добра свързаност, необходимост от цифрови устройства за учениците, обучения и онлайн курсове, достъпни за учители, са теми, по които ще продължим да работим. България участва много активно в обмена на добри практики на европейско ниво и има своя положителен принос. Същото е валидно и за възможностите за нови мерки, отговарящи на реалността в страната.

- Спря дейността и на най-успешната програма на ЕК „Еразъм+“ към момента. Този факт крие ли риск за възможността на българските учители да участват в програмата след нейния рестарт?

- Разпространението на коронавируса в Европа повлия много силно на дейностите за мобилност в рамките на „Еразъм+“. Редица участници в програмата не могат да изпълнят планираната мобилност или не могат да се върнат у дома. В тази сложна обстановка основен приоритет на Европейската комисия и за мен лично, като комисар, отговарящ за програмата, е да се гарантира безопасността на всички участници. Именно затова се спазват изцяло всички ограничителни мерки, които се прилагат на национално ниво.

Европейската Комисията сме в непрекъснат контакти с Националните агенции по програма „Еразъм+“Сложната ситуация, в която ни постави коронавирусът изисква координирани и последователни усилия. Провеждаме ежеседмични виртуални срещи, за да даваме на Агенциите напътствия как да процедират и търсим заедно решения на постъпващите от участниците въпроси. На специален уеб сайт на Европейската комисия публикувахме информация за участниците и създадохме рубрика с отговори на най-често задаваните въпроси. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_en)

В изпратените на Националните агенции насоки ясно се посочва, че те могат да се позовават на клаузата за форсмажорни обстоятелства, което им позволява да оценят възможностите за приемане на допълнителни разходи до максималния размер на безвъзмездните средства. Планираните дейности могат да бъдат отложени до 12 месеца за всеки проект. Също така призовахме висшите учебни заведения да си сътрудничат с представители на студентите, като местните студентски мрежи „Еразъм+“, чиито доброволци вече подкрепят международните студенти да се справят с текущите предизвикателства.

За всички участници в програмата, в т.ч. български учители, се прилагат едни и същи правила и се предоставят един и същи възможности. Не считам, че съществува специфичен риск за българските участници, който да ги поставя в по-неблагоприятно положение в сравнение с останалите. Надявам се, че скоро кризата ще отмине и постепенно дейностите по програма „Еразъм+“ ще бъдат възстановени.

- В каква степен успяхте да актуализирате Планът за действие в областта на цифровото образование и повишаване на осведомеността относно дезинформацията и други онлайн заплахи в ситуация на COVID-19?

- Приехме първия План за действие в областта на цифровото образование през януари 2018 г. Днес, стъпвайки на научените уроци от неговото прилагане, в т.ч. в контекста на кризата с COVID-19, имаме амбицията той да е още по-ефикасен и обхващащ голяма част от нуждаещите се от него – от институции до учители и ученици, включително с роля за родителите и частния сектор. Дигиталният преход трябва да бъде от полза за всички европейци, което изисква ясна визия, координирани усилия и политическа ангажираност от държавите членки за развитие на дигиталните умения, разгръщане на дигитална инфраструктура, осигуряване на свързаност, възможност за хората да повишават непрекъснато уменията си, в т.ч. за използване на новите и възникващи технологии като изкуствения интелект. Не бива да допускаме дигиталната трансформация да доведе до разделение и засилване на социално неравенство.

Мога да споделя за няколко различни краткосрочни и дългосрочни мерки, по които работим. Това са например – приобщаващо онлайн образование за училищата и професионалното образование и обучение, цифрови умения чрез дигитални стажове, популяризиране на висококачествено обучение по компютърни науки и информатика, умения в областта на ИИ, насърчаване на баланса между половете в областта на дигиталното и СТЕМ образование, свързаност в училищата, висококачествено онлайн обучение и онлайн съдържание във висшето образование и ученето през целия живот.

Повишаването на осведомеността относно дезинформацията и други онлайн заплахи е изключително важно, включително при кризи като COVID-19 и също е тема, която ще бъде засегната в актуализирания План за действие. Смятам да продължа работата по тази тема от миналия мандат като еврокомисар в рамките на настоящия ми ресор. Актуализираният план за действие е все още в процес на подготовка, но и на този етап ще споделя с вашите читатели идеята си за създаване на платформа на високо ниво за справяне с дезинформацията. Тя ще включва широк кръг от заинтересовани страни и ще има за цел да подкрепи разработването на общи образователни материали и насоки за справяне с това предизвикателство.

- Стартира ускорена процедура за научноизследователски предложения с цел разработване на лечение и диагностика в отговор на разпространението на COVID-19. Мобилизирани са средства по различни програми, сред които и програма „Хоризонт 2020“, както и средства от публично-частно партньорство между Европейската комисия и фармацевтичната индустрия. Какви са резултатите към момента?

- Резултатите от тези дейности са важни за всеки един от нас. Кой е най-важният въпрос, който вълнува цялото ни общество? Кога ще можем да премахнем мерките за социална изолация и да се върнем към начина си на живот от преди кризата. Отговорът зависи именно от науката и иновациите – това ще стане, когато намерим ефективно лечение и ваксина против вируса.

Затова още през месец януари, когато кризата изглеждаше далеч за повечето хора, с екипа ми публикувахме спешна покана за проекти за изследвания, свързани с коронавируса. Това ни позволи само след месец да финансираме с 48.5 милиона евро 18 проекта в областта на борбата с вируса, които вече работят усилено. Благодарение на тях, 140 научноизследователски екипа в Европа обединиха усилия за намиране на по-ефективна диагностика, лечения и развитие на ваксини.

Освен тези дейности, подкрепяме проекти в сътрудничество с фармацевтичната индустрия (на стойност общо 90 милиона евро). Подкрепяме водещи европейски компании, които са сред най-напредналите в развитието на ваксина. Подпомагаме обещаващи иновативни малки и средни предприятия чрез Европейския съвет за иновации (164 милиона евро).

До този момент сме мобилизирали над 380 милиона евро за изследвания и иновации, свързани с борбата с коронавируса.

И един пример от последните дни: екип от Европейската комисия разработи контролен материал за тестове за коронавирус – за да сме сигурни, че резултатите в лабораториите са верни и идентифицират ефективно преносителите на вируса. Този материал бе предоставен – напълно безплатно – на лабораториите в държавите членки на ЕС, вкл. в четири български лаборатории, които бяха първите, получили материала.

- Кой е големият урок, на който ни учи глобалната епидемия, пред която е изправено цялото човечество?

- Не съм сигурна, че сме научили всички уроци от тази епидемия. Ще има и нови, но на този етап би ми се искало всеки да е взел поука за това колко личната отговорност е и колективна.

Да бъдеш солидарен, да помогнеш, да се адаптираш бързо, да зачиташ усилията на другия, да имаш уважение към труда – от този на медиците в болниците до хората, които са на работното си място всеки ден, а това са и учителите: това за мен са първи уроци, които сякаш малко бяхме поизгубили от поглед.

Веднага след тях идва сътрудничеството, споделянето и координацията. Защото COVID-19 не познава граници. Нека и ние покажем, че вирус не може да ограничи границите на човешкото – от добротата до знанието и иновациите.

- Вашето послание към българските учители…

- От сърце благодаря! Благодаря ви, скъпи български учители, за всеотдайността, за усилията, за енергията. Благодаря за благородната мисия, която и в този труден момент изпълвате с любов към знанието, с човешки непреходни ценности и с просветителска визия за бъдещето. Поклон и разчитайте на подкрепата ми!

Интервю на Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©