Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

За отговорностите на синдикалния актив и персонализиране грижата към всеки един член


На 1 февруари т.г. в град Банкя се проведе обучение на новоизбраните председатели на общински координационни съвети от страната по трудовоправни, организационни и професионални теми.Поставени бяха основни въпроси, свързани със синдикалната дейност и нормативната база, касаеща системата на средното образование. Обучението се водеше от Роза Костова, експерт-юрист „Трудовоправна защита” в Централата на СБУ. Участниците в обучението бяха запознати с политиките на СБУ за устойчиво развитие на системата, свързани с отстояване сигурността и стабилността на работните места; с промените в Устава на СБУ; с Кодекса на труда и наредбите, свързани с трудовоправните и осигурителни отношения. Роза Костова постави акцент върху основните предизвикателства и приоритети в работата на новоизбраните председатели на общински координационни съвети, свързани с информационното осигуряване, организационното укрепване, развитието на социалния диалог на всички нива, доброто познаване на законовата уредба, надграждането на лидерски умения и персонализиране грижите за оказване на професионална помощ на всеки синдикален член. Експерт-юристът от Централата на СБУ отдели специално внимание на: ролята на председателите на ОбКС на СБУ за осъществяването на абонамента на в. „Учителско дело”; редовното провеждане на събрания и воденето на документация, както и на ефективно предоставяне на информация до синдикалните организации. Подчертано бе също, че на сайта на Синдиката на българските учители на адрес www.sbubg.info, по всяко време могат да намерят актуални новини и информация. Изчерпателно бе отговорено на всички конкретно поставени въпроси от организационен характер. Ето какво споделиха част от участниците в обучението за своята отговорна работа:Василка Узунова, председател на ОбКС на СБУ – район „Младост”, гр. София: Всички обучения, организирани от Синдиката на българските учители, са жизнено необходими, защото благодарение на тях ние ставаме по-компетентни, за да отстояваме ефективно професионалните интереси на колегите и да им оказваме адекватна подкрепа и съдействие. Преди година и половина бях избрана за председател на Общинския координационен съвет на столичния район „Младост”. Благодаря за доверието, което колегите ми гласуваха на отчетно-изборната конференция. Продължавам добрите практики в синдикалната работа, които бяха утвърдени от предишното ръководство в лицето на Кунка Монова и Цецка Кръстева. Най-важното за мен е да увеличим броя на членуващите и всеки един от колегите да усети, че е значим и заслужава необходимото внимание и уважение. Гордея се, че за кратко време успяхме да изградим още една нова синдикална организация в столичното ОДЗ № 64. В моята работа се стремя да бъда максимално толерантна, отговорна, да изслушвам и подкрепям колегите. Синдикализмът е кауза, която изисква усилен труд, доверие и активно социално партньорство. Доброто познаване на всички новости в нормативните документи е задължително. Благодарна съм на експертите от СБУ, които ни оказват помощ и подкрепа в това отношение. Редовно провеждаме общински синдикални срещи, на които обсъждаме въпроси, свързани с доброто информационно осигуряване, стабилността и числения ръст на нашите структури. Всички организации в район „Младост” имат редовен абонамент за вестник „Учителско дело”, поддържат информационни табла, на които оповестяват новостите.Ели Докузанова, председател на ОбКС на СБУ – район „Възраждане”, гр. София: За организационната култура и синдикалната дейност научавам много от обучителните семинари, организирани от Синдиката. До този момент съм била председател на синдикалната организация в Националния дворец на децата. Сега благодарение на днешното обучение научавам нови неща, които изискват много усилия и още по-целенасочена и качествена работа. Мотивирана съм да се развивам и да разширявам своите компетентности така, че да бъда максимално полезна на синдикалните членове от район „Възраждане”. От месец януари, като новоизбран председател на общински координационен съвет, трябва да насоча усилия в посока на: ползотворно социално партниране на всички нива; ефективно информационно осигуряване на синдикалните членове и информиране за политиките на СБУ с получени писма и ключови публикации от в. ”Учителско дело”. Обучението за мен бе безкрайно полезно по отношение на изграждането на контакт с колеги, които имат повече опит, а също така и с ръководството на Синдиката.Яна Маринова, председател на ОбКС на СБУ – община Сунгурларе: За мен, като новоизбран председател от пет месеца, обучението, което организира СБУ, беше много полезно. Важно е да знаем, че можем да разчитаме на опита, подкрепата и самочувствието, които ни дава Синдикатът. Моята цел е да докажа, че наистина мога да се справя със синдикалната работа. Сега, когато навлизам в тази нова материя, откривам, че това е една изключително отговорна дейност, изискваща да се раздаваш докрай. Когато човек е много добър педагог, обича децата и непрекъснато се усъвършенства в професията, непременно ще се справи и със социалното партньорство. Първите си стъпки в синдикалната дейност насочих към постигането на конструктивен социален диалог на ниво община. Ние партнираме много добре с кмета на общината д-р Георги Кенов и може да се похвалим с това, че започнахме преговори за сключване на КТД на ниво община. Имаме амбицията да договорим нови придобивки и повече средства за надграждаща и поддържаща квалификация за колегите.

Материала подготви Димитринка ХРИСТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©