Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

30 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ ЩЕ БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“


30 държавни професионални гимназии в София и страната ще бъдат ремонтирани със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

15 от училищата са в София. Парите за тях ще се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма. За ремонтите са предвидени 13 127 000 лева, като държавата ще съфинансира около 2 млн. лева от средствата по договора. В рамките на 30 месеца в училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации и ще се ремонтират спортни площадки в дворовете. Във всички сгради ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания. Проектът за ремонтни дейности предвижда и доставка на модерно оборудване. Така средата и условията за обучение ще станат по-добри в следните гимназии:

• Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София;

• Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – София;

• Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – София;

• Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София;

• Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“ – София;

• Националната финансово-стопанска гимназия – София;

• Националната търговско-банкова гимназия – София;

• Технологичното училище „Електронни системи“ към Техническия Университет - София;

• Софийската професионална гимназия по туризъм – София;

• Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – София;

• Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя;

• Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ – София;

• Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София;

• Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – София;

• Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – София

Този проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Материалната база в други 15 държавни професионални училища ще бъде подобрена по силата на втори договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по проект BG16RFOP001-3.002-0008-С01. Той предвижда обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Средствата 15 058 000 лева ще бъдат инвестирани в следните гимназии:

• Професионална гимназия по химични технологии „Академик Н. Д. Зелинский“ – Бургас

• Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“ – Сливен;

• Професионална гимназия по механотехника – Сливен;

• Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“ – Сливен;

• Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ – Стара Загора;

• Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора;

• Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги Стойков Раковски“ – Стара Загора;

• Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък;

• Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково;

• Професионална гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ –Хасково;

• Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково;

• Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ – Хасково;

• Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – Ямбол;

• Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“ – Ямбол;

• Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©