Сряда,
  27 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

ВТОРИ НАЦИОНАЛНИ ДНИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – БУРГАС 2016


Ученето през целия живот е кауза, която трябва да се осъзнае от всеки и да придобие национална значимост

За втора поредна година град Бургас бе домакин на Националните дни за учене през целия живот. От 6 до 8 октомври в красивия морски град повече от 300 образователни експерти, учители, директори на училища, представители на бизнес средите, на местната власт, работодателските, синдикалните и неправителствените организации, както и гости от Турция, взеха участие в националния форум, посветен на ученето през целия живот.Обмен на добри практики и постижения в сектора, изложение-базар и демонстрации на институции и организации за образование и обучение на възрастни, информационен ден за популяризиране на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и др. бяха част от публичните събития, наситили програмата на организирания от МОН с подкрепата на Областна администрация – Бургас, Община Бургас и РУО на МОН - гр. Бургас, национален форум. Стартът на събитието бе поставен на 6 октомври в Държавната опера – Бургас, с впечатляващ спектакъл в изпълнение на учениците от вокален ансамбъл „Фортисимо“ при Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ - гр. Бургас, и виртуозите от формация за електроакустична музика „ИНТРО“. Гости на церемонията по откриването бяха заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, областният управител на област Бургас Вълчо Чолаков, зам. областният управител проф. Севдалина Турманова, заместник-кметът на град Бургас Йорданка Ананиева, председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева, съветникът на министър-председателя в Политическия кабинет на Министерския съвет проф. Тодор Танев, Валентина Дейкова, началник-отдел „Учене през целия живот“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, областните и заместник областните координатори за учене на възрастни от цялата страна и др.„Радващо е, когато има толкова единомишленици, които се събират около една абсолютно доказана кауза. Да се учи през целия живот, означава да се осъществи едно изначално право на хората в цивилизования свят“ - подчерта зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков по време на официалното си слово, посветено на събитието. „Малко са темите, които в момента обединяват всички групи в обществото, и безспорно това една от тях. Но такава инициатива не може да постигне успех, без да се вложи сърце в нейното изпълнение. Всяка идея, свързана с образование и наука, става реалност, когато е докоснала душата ти“, допълни Красимир Киряков и поздрави всички присъстващи, посветили се на значимата кауза.

Бяха поднесени поздравления към участниците и пожелание за успех на инициативата и от г-н Чолаков, областен управител на Бургас, г-жа Валентина Дейкова, началник-отдел „Учене през целия живот” в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на Проекта, и др.Вдъхновяващо, зареждащо и емоционално бяха посрещнати участниците във вторите годишни Национални дни за учене през целия живот. Българският филм „Най-добрият човек, когото познавам“ прелисти историята и ги върна в далечната 1973 г., припомняйки съществуващите нравствени качества и морални устои сред „учениците от едно професионално училище“. А впечатляващият спектакъл на младите таланти превърна церемонията в запомнящо се събитие.

В последвалия ден, под топлото октомврийското слънце в центъра на Бургас, се събраха гости и домакини на събитието. Изложение на институции за образование и обучение на възрастни от цялата страна предизвика възхищение и удовлетвореност от постигнатите резултати по региони. Повече от 45 професионални училища и центрове за социално подпомагане показаха своя подход, визия и готовност за справянето на възрастните хора с предизвикателствата на съвремието и конкурентоспособността на пазара на труда. „Празникът на постиженията“ показа уменията, таланта, амбицията и професионалното удовлетворение на обучаващи се от различни места. Официални гости и на дневното събитие бяха: г-жа Даниела Везиева, г-н Красимир Киряков, проф. Севдалина Турманова, г-жа Виолета Илиева, г-жа Йорданка Ананиева, д.ик.н. Янка Такева и г-жа Валентина Дейкова.Поредица от културни прояви в Областна администрация – Бургас, допълни мащабното събитие. Бяха представени резултатите от дейността на електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE), както и споделени добри практики, наградени в „Конкурса за най-добър публикуван ресурс/добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).“ Стана ясно, че в ситуация на сериозни демографски проблеми, навлизащи информационни и дигитални технологии с изискваща непрекъсната квалификация и недостигаща работна сила, финансираният с европейски средства проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ е шанс за възрастните хора в България, които имат нужда от стимул, знания и умения за личностна мотивация и реализация на пазара на труда. Бе представена динамиката във възрастовата заетост, очертани основни тенденции в развитието на сектора у нас, изтъкната ролята на националната координационна мрежа в подкрепа на Проекта и др. По време на срещата бяха представени и особеностите в сектора на ученето на възрастни в Република Турция.

Публичната лекция на тема “Професионалното обучение на възрастни – ключов фактор за устойчиво социално-икономическо развитие” на председателя на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков представи на присъстващите в залата предимствата на възрастните като фактор за развитие на социално-икономическия живот на страната ни.

Своето становище по темата изрази и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Г-жа Такева заяви своето удовлетворение от добрата организация на Форума, представляващ успешен модел на партньорство между образователната система и различни институции и организации за развитие на сектора на учене на възрастни през целия живот. И постави акцент на основните проблеми, които затрудняват успешното му развитие, в това число неправилната артикулация в общественото пространство, разделението на обществото, липсата на устойчивост и приемственост между поколенията и др.

Тя говори за необходимостта от разчупване на стереотипите за мястото и ролята на сектора в обществения, икономическия и политическия живот в страната, промяна на политиките по отношение на обучението на възрастните, както и правилното формиране на общественото мнение.

„Днес учителите заемат своето достойно място в обществото, но ние трябва да се справим със стереотипите и недоверието в образователната система. Всяка личност се развива и променя своите знания, умения, нагласи и поведение, но когато има базисно образование – фундамента, поставен от учителите, надграждащата квалификация е по-успешна“ - изтъкна председателят на СБУ. И припомни на аудиторията, че СБУ е един от основните радетели за създаване на Дирекция за професионалното образование в МОН и подкрепя създаването на „университетите за възрастни“. Разработване на целенасочени политики в подкрепа на сектора, промяна на план-приема между професионалните и средните училища, обвързване на социалната политика с образованието, промяна в закона за корпоративното подоходно облагане, осигуряващо данъчни облекчения за работодателите, партньори в образователния процес, разработването на нов Закон за професионалното образование и обучение са част от приоритетите и политиките на СБУ, по които работи. „Моето становище е, че много скоро младите хора ще предпочитат професионалното образование с цел по-успешна реализация на пазара на труда. То ще бъде и втори шанс за онези слоеве на обществото, които имат определено отношение към собственото и на своите деца образование“ - допълни още тя.

Кулминацията на деня бе официалната церемония по връчване на годишните награди за принос към развитието на сектора за учене на възрастни. В конкурса за най-добър публикуван ресурс/добра практика на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) на първо място бе класирана инж. Петя Иванова, директор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура - гр. Пазарджик. Второто място бе за Ирена Димитровска – Андреева, главен учител в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца. На трето място бе оценена Елеонора Дончева, директор на Средно училище „Мито Орозов“ – гр. Враца. В категория „Учещ регион“ победител стана Плевенска област. В категория „Обучаваща институция“ призът бе взет от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО). НАПОО бе отличена в категория „Държавна институция“.

С годишна награда в категория „Медии“ бе удостоен в-к „24 часа“ за кампанията „Учи, за да работиш“, а наградата бе връчена от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и главен редактор на миналогодишния носител на наградата в тази категория в-к „Учителско дело“. В категория „Личен принос“ победител стана инж. Керка Андонова - дългогодишен експерт в системата на професионалното образование и обучение, последвана от Мардирос Зовикян - директор на Професионалната гимназия по механоелектротехника в София. Третият носител на награда в категорията „Личен принос“ бе Димитър Шишманов, дългогодишен зам.- директор и директор на Техникума по механотехника - Бургас. С наградата за „Цялостен принос“ бе удостоена Мария Антова, дългогодишен експерт в областта на професионалното образование и обучение в България. За настроението на победителите и гостите на вечерта се погрижиха обичаните български поп изпълнители Маргарита Хранова и Искра Радева.

Вторите национални дни за учене на възрастни завършиха на 8 октомври с посещение на Акве Калиде. Участниците се насладиха на мястото, събрало в себе си хилядолетна история и привличащо своите посетители с множество разнообразни възможности за релакс и вдъхновение сред археологическите ценности на древния град Терме.

Националните дни за учене на възрастни Бургас- 2016 се осъществяват от МОН в партньорство с други организации по проект № 567452-ЕPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

За впечатленията на гости, организатори и участници четете в „Споделено“:

Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката: „За мен е чест и удоволствие да открия второто изложение на всички институции, които ще представят резултатите от Националната програма за учене на възрастни, финансирана по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Ученето не е процес, който завършва с получаването на диплома за завършено средно образование. То е инвестиция, която продължава през целия живот. Съвременният свят изисква да бъдем активни, за да отговаряме на предизвикателствата, които поставя пред нас динамиката на социално-икономическия живот. Личност си тогава, когато учиш и се развиваш. Искрено се надявам, че всички достойни участници в изложението ще бъдат добър пример и ще повлияят на всички останали, за да бъдат по- активни и да постигат повече личностна и професионална реализация. Благодаря на МОН, че през тази национална платформа бизнесът получава повече квалифицирани кадри за просперитета на българската икономика.“

Проф. Севдалина Турманова, зам. областен управител на Бургас и председател на Областната координационна група за Бургас: „За нас е чест и привилегия за втори път да бъдем домакини на това значимо национално събитие. Безспорен факт е, че Бургас и Бургаска област работят много активно в сектора за учене на възрастни. Тези дни имат за цел да популяризират дейността на всички, които работят в сектора, сред които Центровете за професионално обучение, професионалните гимназии, читалищата, центровете, в които се обучават социалнослаби хора, и др. Като домакини сме щастливи да бъдем свидетели на интересни демонстрации със собствен почерк и индивидуалност от над 43 представители от цялата страна, популяризиращи най-доброто изработено и сътворено от тях. Ученето през целия живот е значима кауза, която трябва да се осъзнае от всеки и да придобие национална значимост. А за това трябва да работим всички. Не мога да скрия удовлетворението си от факта, че социалните партньори и лично председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева е сред нас и подкрепя нашата мащабна инициатива. Тук са и нашите партньори от МТСП, БСК, читалищата и висшите училища. Усилията на всички си заслужават, защото образованието отдавна е излязло от класните стаи и всички ние обединени заедно трябва да работим за неговото осъществяване.“

Виолета Илиева, началник на РУО на МОН - гр. Бургас: „Чест и отговорност е отново да бъдем домакини и партньори в тази националнозначима кауза, насочена към повишаване на интереса и обхвата на ученето на възрастни през целия живот. Форматът, която избрахме, бе изпълнен с много съдържание в лицето на разноликите и мотивирани участници от цялата страна. Факт е, че професионалното образование и обучение набира скорост и за мен това е лъч надежда не само за ученици, но и за възрастни над 16 години. Следя динамиката на развитие на електронната платформа - EPALE, като добра възможност за запознаване с новите професии, успешните практики и постижения не само на потребители от нашата страна, но и на чуждестранни, с практики, приложими и у нас. Ще бъда горда, ако и през 2017 г. отново бъдем домакини на събитие, с още повече участници и партньори.

Валентина Дейкова, началник-отдел „Учене през целия живот“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни и ръководител на проекта „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни: „Две години е твърде кратък период, за да се направи равносметка, когато става дума за сектора на учене на възрастни през целия живот. Но днес две години по-късно след стартиране на проекта ние имаме свои структури и хора по места, част от националната координационна мрежа. Успяхме да направим анализи на реалните ситуации по региони, на базата на които ще разработим регионални стратегии за увеличаване на обхвата на възрастните в сектора. Мое огромно удовлетворение към момента е, че хората имат желание и са готови да участват в този процес. Запознаха се с основната терминология, научиха разликите между „образование и обучение“, „какво е възрастен обучаем“ и др. Отчитам всичко това като страхотен напредък. И, разбира се, с подкрепата на всички заинтересовани страни - национална, местна власт, работодателски, синдикални и неправителствени организации, обединени заедно, ще продължим в посоката, която сме избрали.“

Станчо Атанасов, директор на ПГ „ Велизар Пеев“ - Своге: „Една година след старта на проекта аз изпитвам удовлетворение от всичко, което се случи. Нашето училище може да се похвали с модерна и съвременна техника, която повишава интереса на нашите обучаеми. Ние се стараем с всяка година да се развиваме и да бъдем привлекателни и за бизнеса. За да просперира нашата икономика, професионалното образование наистина трябва да стане национален приоритет. За да постигне своите цели дуалното образование, бизнесът трябва да прояви по-голяма активност. Мисля, че все още не е готов. Има нужда от повече информираност и заинтересованост от негова страна. В нашето училище има привлекателни и модерни професии, като компютърна графика, системно програмиране и др., но за да бъдат привлекателни и мотивиращи и за преподавателите, имаме нужда от подкрепата на бизнес средите. Не може да се очаква захранване с нови кадри, ако не се помогне за тяхната професионална подготовка и квалификация. Има нужда и от по-добро кариерно ориентиране. Надяваме се, че промените, които ще настъпят с новата законова и подзаконова уредба, ще ни направят още по-конкурентоспособни на пазара на труда.“

Лиляна Якимова, директор на ПГХТ „Акад. Н. Неделчев“, Сливен: „Горда съм, че за втора поредна година участвам в този празник на творчеството, креативността и амбицията. Организираният от МОН и подкрепен от толкова много партньори национален форум е прекрасна възможност за споделяне на добри практики и постижения на една общност, която е в основата за развитие на образователните институции у нас. Тук сме, за да се съизмерваме и сравняваме и да се стремим към най-доброто.

Имаме амбицията и професионализма да извлечем позитивите на новата нормативна и поднормативна уредба и да приложим на практика всички новости. В хода на реформата ще има и трудности, но когато влагаш всичко от себе си, успехът е гарантиран. Предстои период на адаптация и търсене на работещи решения. С всяка година участниците са все по-пъстри, по-интересни и по-изненадващи. Нашата цел ще продължи да бъде привличането на обучаеми възрастни със завършено средно образование, които придобиват квалификация по професията, защото вече работят по професията и това им дава възможност да се утвърждават и надграждат своите професионални компетенции.“

Материала подготви Ивайла ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©