Неделя,
  03 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Поздравителен адрес от Президента на КНСБ г-н Пламен Димитров по повод 26 годишнината на Синдиката на българските учители


ДО

д.ик.н. г-жа ЯНКА ТАКЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАКЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,

Позволете ми, с дълбоко и искрено уважение към всички вас, най-сърдечно да ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име по случай 26-та годишнина от учредяването на Синдиката на българските учители!

Настоящата година е свързана с още едно бележито събитие - 120 години от Първия Редовен конгрес на Учителската социалдемократическа организация, с който се полагат основите на организираното учителско движение в България!

Наследник и правоприемник на едно от най-старите професионални сдружения у нас, Синдикатът на българските учители е един от учредителите на нашата Конфедерация.

За КНСБ е чест и гордост, че СБУ - най-мощната, най-активната и сплотена организация, е член на голямото ни синдикално семейство. Ние заедно изградихме основите на съвременния тип синдикализъм и продължаваме по пътя към осъществяването на синдикалната ни мисия – борба за достоен труд и достойно заплащане.

За своите 26 години Синдикатът на българските учители сътвори богата и съдържателна история. Той има своето стабилно и значимо присъствие в обществения живот и е авторитетен и признат фактор при определянето на дневния ред в обществото. СБУ е коректив с влиятелен глас при обсъждането, изработването и провеждането на политиката на реформи в българското образование.

Безспорен е приносът на Синдиката в защита интересите на българското учителско съсловие, в отстояването на правата и грижата за хората, за тяхното професионално израстване и квалификация. Не мога да не отбележа осъществяваната широкомащабна социална дейност, като осигуряваните достъпни почивки за синдикалните членове и техните семейства, съществуващата вече много години ВСК, Учителският пенсионен фонд и предоставяните социални придобивки.

Синдикатът на българските учители посреща своята годишнина със завидно развитие и израстване, със сериозен национален и международен авторитет.

Всичко постигнато, скъпи приятели синдикалисти, е резултат на Вашата активна гражданска отговорност – в името на синдикалната идея, в името на духовните и моралните ценности, в името на християнските добродетели.

Пожелавам Ви успех и нека той Ви съпътства в трудния, но високоблагороден път напред!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Със синдикален поздрав,

Пламен ДИМИТРОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

14 март 2016 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©