Вторник,
  26 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Важно!!!


Уважаеми колеги,

Днес, на 19.02., оперативна група от пет члена: проф. Б. Ангелов, доц. Л. Витанов, г-жа Даринка Костадинова и още двама представители на гилдията са взели решение да обединят направленията Природен свят и Социален свят в наименованието Околен свят.

Освен това се премахва направлението Игрова култура.

Моля Ви да изказвате мнения и позиции до Министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева и зам.-министър Диян Стаматов.

Смятам, че всички учители и родители трябва да се обединят и да реагират, защото с премахването на игровата култура, се премахва периода на детството от човешкия живот на децата от предучилищния сектор.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©