Неделя,
  17 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

IV ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Училищното управление – лидерство за промяна


На 8 и 9 октомври 2015 г. в гр. София се състоя Четвъртият есенен форум на директорите в системата на средното образование под мотото „Училищното управление – лидерство за промяна“. Той се организира за поредна година от РААБЕ България, в партньорство със Синдиката на българските учители (СБУ), СРСНПБ, Фондация „Стъпка по стъпка“ и Издателство „Келт“ със съдействието на Издателска група „Анубис - Булвест”. В него участваха над 150 директори на училища и детски градини, началници на РИО на МОН, експерти по образование, учители и др.

Форумът бе открит от Надежда Цветкова, управител на РААБЕ България. Тя благодари на партньорите за съдействието при организирането на събитието и открои основната му цел - повишаване на знанията и компетенциите на директорите в системата на средното образование за подобряване на техните управленски и лидерски умения. „Ще поставим акцент върху ролята ви на успешен лидер. За отговорността да създавате визия на повереното ви учебно заведение и за умението да я превръщате в реалност. За способността да бъдете онази харизматична личност, която мотивира и извисява светогледа на учители и ученици и ги кара да повярват в целите си и да надскочат очакванията. Тук ще говорим за промяната, която вие носите като заряд и заедно с вашия екип трябва да я създавате с една основна цел: гарантиране качеството на образованието на нашите деца - днес и утре” – подчерта г-жа Цветкова.

„Пътят към развитието и усъвършенстването на едно общество минава през образователните институции. Всеки един от нас е благословен за това, че имаме шанса да промени не само себе си, не само нашите деца и ученици, като ги направим успешни млади хора за България и глобалния свят, но и да променим обществото ни за по-добро. Днес най-важната тема за качественото управление на развитието на образователната система зависи от начина на управлението, от лидерството на лидера в българското училище. Пожелавам на всички тук здраве, успех, да се възползваме от възможността да обменим опит, да създадем добри политики, които заедно да развиваме в бъдеще. На добър час!” – отправи своите послания д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ към участниците във форума.Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет по култура, образование, спорт и превенция на зависимостите в Столична община приветства присъстващите от името на кмета на гр. София Йорданка Фандъкова. Той честити приетия наскоро Закон за предучилищното и училищното образование. „Сега започва по-трудната част – неговото прилагане. Надявам се това, което успяхме да създадем като общ процес в следващите години, да го организираме в полза на най-важните хора в обществото ни - нашите деца и ученици. Днешната конференция е насочена към това, как с вашето лидерство да гарантираме техния успех в живота. Не политиците, а учителите са тези, които формират граждани с критично мислене, с европейски ценности” – изтъкна д-р Чобанов.

Бяха прочетени поздравителни адреси от името на Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 43 НС на Република България и от Ваня Кастрева, зам.-министър на образованието и науката. Успех на форума пожела и Надежда Николчева, председател на УС на СРСНПБ и директор на столичното 31. СУЧЕМ „Иван Вазов”.

Деловата работа на форума започна с презентацията на тема „Мениджмънтът на промяната като възможност за развитие на училището”, представена от д-р Вацлав Троян, ръководител на катедра „Център за училищен мениджмънт към Педагогическия факултет на Карловския университет, Прага, Чехословакия. Училището се намира в постоянно променяща се среда, а директорите са подложени на огромно напрежение, защото е необходимо да балансират, от една страна, между потребностите на обществото и работодателите, а от друга, на образователните принципи. За справяне с тази ситуация д-р Троян показа примери как училището влияе върху историята и традициите и даде насоки на участниците във форума как по-добре да управляват промените в тази област.

За това, как чрез професионалното развитие да се насърчи промяната, която искаме да се случи в детската градина и в училището, говори д-р Михаела Йонеску, програмен директор на Международна асоциация „Стъпка по стъпка“. Дълъг е пътят от политиката до практиката, както и от практиката до политиката в образователната система. Промяната може да се осъществи и в двете посоки, но това, което е важно, е наличието на ясни и споделени ценности, както и на силно и дейно стратегическо лидерство. Промените, които произтичат от вътрешността на образователните институции, се радват на по-голяма подкрепа и харесване. Но как да насърчим промяната в образователната система, какви умения трябва да бъдат възпитавани в персонала, за да поставят началото, прегърнат и подкрепят промените в образователната практика? В презентацията си д-р Йонеску предложи подход за професионалното развитие на екипа, като механизми и средства за подкрепа на педагозите.

Сред водещите лектори на форума бе и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която постави акцент върху културата и лидерството в образователните институции. Особеностите на организационната култура определят индивидуалността и неповторимостта на образователната институция, спецификата на реакциите на педагогическия колектив към действието на вътрешните и външните фактори и събития. Търсейки отговор на въпроса защо младите хора, които завършват университетите с педагогически специалности, не искат да работят в системата на средното образование, тя представи проучване на организационния климат и лидерството в образователните институции. На базата на три мащабни национални изследвания на Синдиката на българските учители („Проучване на здравето, работоспособността и безопасността при работа на учителите - оценка, анализ и перспектива“, „Идентифициране на социални и икономически последици от въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите“ и „Проучване организацията на учебния процес - продължителност и структура на работното време на учителя”) бяха изведени няколко основни извода. Сред тях са: Специалистите, които работят в образователните институции, все повече осъзнават потребността от развиването на организационната култура, съобразно изискванията на обществото и социума, в които се намират; Ръководителите на образователните институции трябва да се стремят да са лидери; Голяма част от учителите са приспособими към иновативните политики за работа в класната стая; Потребност от квалификация на лидери; Принадлежността към организацията не се налага отвън, основополагането й неизбежно е пряко свързано с ръководителя на организацията; За да може да реализира по-успешно своите функции, всяка една от образователните организации трябва да се стреми към добре организирана и структурирана организационна култура, която да бъде гъвкава и да може да реагира по правилния начин и своевременно на промените в обществото и изискванията - формирането на конкурентноспособна личност. „Българската образователна система страда от липсата на политики за квалификационни форми, необходими за развитието на съвременния лидер. Неговата организационна култура изключително зависи и от нормативната уредба. Новият закон поставя пред лидерите изключително много въпроси, по които те не могат да формират иновационна и информационна лидерска култура. Става дума за неяснотите по отношение на т.нар. неспециализирани училища, домашното образование, по какъв начин ще се провежда атестацията на учителите и ръководителите и ред други предизвикателства. И не на последно място - ролята на висшето образование за подготовката на съвременните учители за днес и за утре. Всички ли педагогически факултети работят по една и съща учебна програма и учебен план при подготовката на учителите? В тази връзка СБУ ще изгради асоциация на педагогическите факултети за уеднаквяване на учебните планове и програми при подготовката на бъдещите учители. Защото оценяването и самооценката не може да става, ако нямаме една база и от нея да се тръгне нагоре” – заключи г-жа Такева.

Какво е най-важното в обучението? Основни заключения от проучването на новозеландския проф. Джони Хати „Visible Learning” и изводи за развитието на училището и обучението представи лекторът Улрих Щефенс, ръководител на отдел в Hessische Lehrkräfteakademie, провинция Хесен, Германия. Той коментира големия международен отзвук след публикуването на изследването през 2008 г., което е свързано с основното схващане, че преподаването трябва да бъде ориентирано към въздействието, а ефективността от учебния процес да бъде видима.

Темата на изложението на Надежда Николчева, председател на УС на СРСНПБ и директор на 31. СУЧЕМ „Иван Вазов” в гр. София, бе „Новите отговорности на директора и динамично променящата се образователна среда”. Бяха очертани основните области на компетентност и свързаните с тях отговорности на директора. В презентацията бе отделено място и на някои промени в нормативните документи в областта на средното образование.

Милко Багдасаров, директор на СОУ „Петко Славейков” в гр. Кърджали и член на УС на БФВ, разгледа ролята на училищния директор като треньор на отбор. В презентацията си той направен интересен паралел между работата на училищния директор и треньора на отбор; очерта основните принципи и правила, както и необходимите лични качества за постигането на успех в екипа.

За училищното ръководство като ключ към подобряване на образователните постижения говори д-р Владимир Гърков, главна дирекция „Образование и култура” към Европейската комисия. Той представи целите на европейските политики в областта на училищното образование, както и средствата за постигането им. Бе направен и паралел между нивото на трите основни грамотности (четене, математика и научно мислене) в Европа и България. В презентацията бяха представени и факторите, които определят нивото на грамотност сред учениците, и начините за подобряване на техните постижения.

Модератор на първата част от програмата бе Младен Владимиров, експерт към Центъра за кариерно ориентиране в София-град.

През втория ден на форума участниците продължиха своята работа в два отделни панела: „Училищно образование” и „Предучилищно образование”.

Двадесет и пет съвета за постигане на ефективно планиране и организация на училищните дейности даде Лорета Колева, старши експерт по организация на средното образование в РИО на МОН – Враца. Планирането на дейността и организационното актуализиране на училищната система в началото на учебната година са важни задачи пред училищните ръководства, изпълнението на които може да бъде подкрепено с ефективни съвети, изпитани в практиката. Бяха предложени ефективни организационни модели за постигане на яснота - какво, кога, от кого трябва да бъде изпълнено, с оглед гарантиране на успешен старт на учебната година. Опирайки се на тезата, че хората са най-ценният ресурс в училището като организация, част от съветите бяха свързани с оползотворяване на потенциала на екипа и постигане на ефективна координация на усилията за осигуряване на качество на учебно-възпитателния процес.

Даринка Костадинова, старши експерт по предучилищно образование в РИО на МОН – Враца, представи виждане за модерна детска градина с акцент върху усъвършенстването на професионалните компетентности за идентифициране на проблеми и иницииране на решения. Тя се спря върху някои актуални предизвикателства към предучилищното образование и очерта работещи подходи в подкрепа на успешното управление на детската градина.

Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол в Националната агенция на приходите”, направи своеобразен практически тренинг за създаване на основни умения за успешни интервюта за ТВ, радио, преса и онлайн издания - предварителна подготовка, ясна стратегия и начини за управление на информационния поток между учебните заведения и средствата за масова информация. Бяха посочени ефективни начини за намаляване на рисковете от негативна публичност на учебното заведение по време на медийните изявления.

Всички участници във форума имаха възможност да видят презентацията на Борислава Лобошка, изпълнителен директор на Коучинг Асоциация България. Тя представи един иновативен подход за личностно и организационно развитие – коучинг. Бяха очертани възможните приложения и ползи от коучинг програми като средство за повишаване на личната и организационната ефективност на работещите в образователната сфера.

За това, какво могат да научат директорите от предприемачите, разказа в своята презентация Наталия Благоева, директор на Eudaimonia Solutions. И постави акцент върху качествата, които са необходими, за да ускорим собственото си развитие като лидер и ръководител. Бе даден и отговор на въпроса: Какви умения са ми нужни, за да бъда изключително добър ръководител и как да ги развия?

Участващите във форума директори на училища и детски градини, началници на РИО на МОН, експерти по образование, учители и др. имаха възможност да се запознаят с най-новите практики в училищното управление, да изразят мнение, да получат отговор на конкретни въпроси, които ги интересуват.

Четвъртият есенен форум на директорите в системата на средното образование завърши с теглене на томбола с имената на участниците. Бяха раздадени 6 награди, осигурени от спонсори на събитието, сред които Синдиката на българските учители, издателствата „Сиела” и „Анубис”, „Фистокомерс”, „Майкрософт България”, „Майнинг”, „Биопрограма”, „Касио” и др. Сред печелившите бе и Лиляна Тодорова-Янкова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Кърджали. (на снимката)____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©