Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

На 7 май 2015 г. общността на училищата в цяла Европа
заедно отбелязват Деня на eTwinning


На 7 май 2015 г. общността на училищата в цяла Европа заедно отбелязват Деня на eTwinning. Досега в портала на eTwinning са регистрирани над 308817 учители и има над 40978 действащи проекти. От 2014 г. eTwinning е част от програмата Еразъм + и продължава да вдъхновява учителите в Европа да отварят вратите на класните стаи, да използват ИКТ в обучението и да превръщат учебните часове в интересни eTwinning проекти.

За учителите от 137. СОУ "Ангел Кънчев, гр. София, участието в eTwinning проекти е начин да обменят добри педагогически практики с колеги от Европа и да формират ключови компетенции в своите учениците, с цел успешното им професионално развитие.

Към всеобщата радост на международния eTwinning ден се прибави и възторга на най-малките етуинъри. Празнична атмосфера бе допълнена от изложба с продукти от проектите подготвена от учителите Ирена Райкова, Даниелина Антонова и Анка Петрова. В подготовката за празника се включиха и по-големите ученици.

Повече информация за деня на eTwinning можете да намерите на facebook страницата https://www.facebook.com/10godinieTwinningBG

Ирена РАЙКОВА, учител в 137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©