Петък,
  01 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Заседание на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ
На 6 март 2015г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе заседание на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата /КРСЖД/ към Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

По т. 1 от дневния ред бе изслушан и приет представеният от председателя на Комисията д.ик.н. Янка Такева отчет за свършената работа през изминалата 2014 г.

Бе обсъден и приет работен план за дейностите на КРСЖД през 2015 г. Основен акцент в него е организирането и осъществяването на няколко кампании: „Против принудителния детски труд”; „Не на насилието върху жените и момичетата”; „Равнопоставеност на половете”. Сред целите на Комисията е и ратифицирането от българска страна на Конвенция № 189 за защита правата на надомните работници.

Членовете на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата, заедно с нейния председател д.ик.н. Янка Такева поздравяват и отправят благопожелания към всички жени по повод 8 март - Международния ден на жената.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©