Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Посещение на съвместна делегация на СБУ и немския учителски синдикат GEW в град Сливен


На 22 януари 2015 г., немска делегация, представлявана от: Ансгар Клингер, член на Управителния съвет на Синдиката за възпитание и образование /GEW/ и началник на отдел „Професионално обучение“ в GEW и Велш Кънчева, учител в професионална гимназия в Германия, заедно с д.ик.н. Янка Такева, председателя на Синдиката на българските учители и Кунка Дамянова, главен експерт в направление „Международно сътрудничество“ в Централата на СБУ, бяха на работно посещение в град Сливен. В Регионалния инспекторат по образование те проведоха среща с Бисерка Михалева, началник на РИО-Сливен и с директори на професионални училища в града. По-късно посетиха и Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ с директор Лиляна Якимова____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©