Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

In Memoriam
ДО

СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ

И РОДНИНИТЕ

НА Г-Н АСЕН ПАВЛОВ,

ЗАСЛУЖИЛ ДЕЯТЕЛ

И ЛИДЕР НА СИНДИКАТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО, БЛИЗКИ И РОДНИНИ,

ДАМИ И ГОСПОДА,

Моля, лично от мое име и от името на Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители да приемете най-искрени съболезнования по повод непрежалимата загуба – кончината на уважавания наш колега и приятел Асен Павлов.

В тези тежки минути на мъка, породени от тежката загуба, ние скърбим заедно с Вас. В негово лице ние загубихме един изключителен учител и синдикален лидер, всеотдаен колега и приятел.

Г-н Асен Павлов се ползваше с висок авторитет сред българското учителство и сред членовете на СБУ. Израз на високото доверие към него е изборът му на високо отговорни длъжности в Синдиката на българските учители – дългогодишен Председател на Общинския координационен съвет на СБУ - Плевен и Областен координатор на СБУ за Плевенска област, член на Изпълнителния комитет на СБУ.

На тези постове г-н Асен Павлов се изяви като талантлив организатор и лидер, като борец, отстояващ принципите на демократичното образование. Той беше един от лидерите на СБУ, които помагаха на синдикалните ни членове в тяхното развитие и израстване. Значителен е неговият личен принос за изграждането и укрепването на структурите на СБУ и на социалното партньорство и диалог в община Плевен и в Плевенска област.

Г-н Асен Павлов беше удостоен с най-високите награди на Синдиката – „Златната значка” и Почетния медал на Синдиката „20 години СБУ”, както и с други престижни награди.

Убедени сме, че следата, която Асен Павлов остави като съпруг и родител, като български учител и синдикален лидер е трайна и ще се помни от нас – неговите близки, приятели, от учениците му и от последователите му.

Поклон пред паметта му!

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ:

/ Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА /____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©