Четвъртък,
  30 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Състоя се XXXIV Синдикален съвет на СБУ на тема: „Фактори за повишаване статуса на българския учител - перспективи и решения“
На 12 декември 2014 г. се проведе XXXIV Синдикален съвет на СБУ. В този най-голям ежегоден форум на Синдиката на българските учители участваха над 300 представители на СБУ, както и гости от България, Холандия, Унгария и Руската Федерация. В Синдикалния съвет взеха участие инж. Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, Мартин Ромер - европейски директор на Европейския синдикален комитет по образование, Милка Коджабашиева - директор на дирекция “Квалификация и кариерно развитие” в Министерството на образованието и науката, Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование в Република България ( СДСОРБ) и Асен Александров, зам.-председател на СДСОРБ.

XXXIV Синдикален съвет на СБУ разисква изключително актуалната тема: „Фактори за повишаване статуса на българския учител - перспективи и решения“. Той бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, която направи въвеждащо експозе по темата. Различни аспекти на факторите за повишаване статуса на българския учител, перспективи и решения за тях презентираха: Емилия Бонева, член на ИК на СБУ и областен координатор за област Враца, говори за социалния статус на учителя; Красимир Попов, заместник-председател на СБУ, представи състоянието и перспективните решения за личностния статус на учителя; Иван Кънчев, главен експерт в направление „Професионално-творческа защита“ в Централата на СБУ, направи ретроспекция и посочи актуалните перспективи за развитие на професионалния статус на учителя; Желю Иванов, главен експерт в „Организационно направление“ в Централата на СБУ, говори за различните стойностни измерения на обществения статус на учителя и неговата вероятна динамика в бъдеще; Петранка Калоферова, член на ИК на СБУ и областен координатор за област Пловдив, представи значимостта на колективното трудово договаряне за статуса на учителя, както и конкретно презентира въз основа опита на СБУ - Пловдив примерна структура на Колективен трудов договор, перспективи и решения.

Изказвания по темата на Синдикалния съвет, свързани с актуални проблеми, имаха и Пламен Димитров и Мартин Ромер. За отделни проблеми относно статуса на учителя в техните държави говориха Берт Иминга, член на бюрото на холандските учители /AOB/, Жужа Шабо, вицепрезидент на Синдиката на учителите в Унгария /SEH/ и Тинде Вайна –завеждащ международни връзки на Синдиката на учителите в Унгария /SEH/, както и Татяна Плотникова, зам.-председател на Профсъюза на работниците в образованието и науката в Русия - организацията в Москва и Олга Тришина, председател на организацията на Североизточния район на Москва. Участници в Синдикалния съвет от различни региони на страната направиха редица предложения, засягащи статуса на българския учители и възможностите за неговото повишаване. Те бяха включени в решенията, които прие XXXIV Синдикален съвет на СБУ.

Повече подробности от събитието - четете в бр. №1 на в. „Учителско дело“ от 12.01.2015 г.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©