Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

Партньорство за утвърждаване ценностите на демократичното гражданско общество
На 2 декември т.г. в София Националният съюз „Безопасност и охрана” /НСБО/ с председател ген.-майор Румен Ралчев събра свои съмишленици и партньори и заедно отбелязаха 10-годишния юбилей на съюза. Събитието в Мраморната зала на Руския културно-информационен център уважиха представители на местната власт, на редица държавни институции и неправителствени и граждански организации, учредители и членове на НСБО от цялата страна и др. Сред официалните гости бе и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева, която е почетен член на Националния съюз „Безопасност и охрана”. През тези десет години Синдикатът на българските учители се утвърди като авторитетен и конструктивен партньор на НСБО. Благодарение на ефективното социално партниране се проведоха редица значими форуми, конференции, спортни инициативи, конкурси и обучения в името на сигурността и закрилата на децата в училище. Интересът към кампанията „Да опазим децата на България“ и обученията бе изключително висок, защото те формираха необходимите знания и умения за работа в екип, затвърдиха и разшириха познанията на учителските колективи за реакция и противодействие на престъпления с терористичен характер, за превенция на насилието и агресията сред подрастващите и др. Тези успешни съвместни дейности са част от изпреварващите политики на Синдиката на българските учители, които напипват пулса на социалната динамика и на промените в обществото. В конструктивен дух и с професионализъм през тези 10 години бяха представени новости и превенции, работни материали и ценни практически съвети, възможности и решения, свързани с преодоляване на негативните явления сред подрастващите и постигането на по-благоприятна среда за развитие на младите хора, за утвърждаване на ценностите на демократичното гражданско общество. Над 2 700 директори, учители, педагогически съветници от учебни заведения у нас преминаха обучения във връзка с кампанията „Да опазим децата на България“, целящи да подпомогнат безопасността на децата и учениците и да формират компетенции у младите за предпазване и справяне с опасностите в съвременния свят.

За активното сътрудничество със съюза и заслуги в съвместната работа по дългосрочната програма „Да опазим децата на България“ и във връзка с 10-годишния юбилей на НСБО, ген.-майор Румен Ралчев награди д.ик.н. Янка Такева с най-високото отличие - плакет на Националния съюз „Безопасност и охрана”. Лидерът на СБУ се обърна към присъстващите с думите: „Търсейки корените на доборото, корените на славянството, на приятелството, на зачитане на взаимните ценности, НСБО вече 10 години изгражда ценностна система за добруване между хората, която ще ни направи по-добри граждани, за да няма насилие, да няма ксенофобия.“ Според нея години наред СБУ и НСБО работят в тази насока - да накарат младите хора да осъзнаят, че по пътя на насилието не може да се получи добруване, че с употребата на алкохол и наркотици, човек не може да постигне личностно развитие, не само за себе си, но и за страната, за Обединена Европа, за глобалния свят. Духовото развитие трябва да е стигнало до дъното на падението, смята Янка Такева, за да се тръгне в 21. век по пътя на тероризма. В тази връзка главната задача в съвместната работа с НСБО е да се обучават младите хора в умения и навици за доброта. В днешния материален свят – каза тя – е много трудно човек да направи граница между доброто и злото. С такива апостоли, които са събрани тук в тази зала, изтъкна г-жа Такева – и това, което прави българският учител заедно с Вас, е да покаже пътя на младите хора не само да правят добро, не само да получат знания и умения за гражданско поведение и култура, но и да знаят как да се предпазват от тези, които със своя фанатизъм и недобронамереност могат да навредят на всеки. Обученията, конкурсите и всичките ни дейности – посочи Янка Такева – са насочени към младите хора, за което Ви благодаря, че заедно със СБУ полагаме малките стъпки, постиламе пътеката с малките камъчета на доброто. Знам, че ние ще успеем!“ – заключи тя.

По повод юбилея за своята отговорна работа по отношение сигурността и просперитета на РБългария със званието почетен член на НСБО бяха отличени: ген.-лейтенант Румен Миланов, бригаден ген. Борислав Сертов, полк. Трифон Симеонов - член на Управителния съвет на НСБО, полк. Христо Милев – председател на Плевенската организация на НСБО

„Нека вървим уверено напред, защото ние сме достоен коректив на всяко управление, водени от основната си цел, да допринасяме за развитието на демократичното гражданско общество в България“ – каза ген.-майор Румен Ралчев и направи ретроспекция на дейността на съюза в национален и регионален мащаб. Той подчерта, че НСБО е укрепнала организационно и е разширила структурите си в столицата и страната. В настоящия момент съюзът има структури и представители в над 150 населени места в страната. На всички свои членове и съмишленици ген.-майор Румен Ралчев пожела воля за още по-усилена работа, здраве, лично щастие и успехи.

Поздравителни адреси до съюза бяха изпратени от Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националната служба за охрана, Българския червен кръст, Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните, Професионалния колеж по сигурност и охрана „Св. Георги Победоносец“, Съюза на икономистите в България и др.

За изключителната тържественост на вечерта допринесоха музикалните изпълнения на студентките Мартина Чанева и Гея Добрева от IV курс на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, които изпълниха на цигулка класически произведения от композиторите Антонио Вивалди, Дмитрий Шостакович и Шарл Гуно.

Димитринка ХРИСТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©