Събота,
  09 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Архив

В парламентарната Комисия по образованието и науката бе обсъден проектобюджетът за 2015 г.


В парламентарната Комисия по образованието и науката бе обсъден проектобюджетът за 2015 г.

На 4 декември 2014 г. в Комисията по образованието и науката към 43-то Народно събрание бе обсъден за първо гласуване Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2015 г., внесен от Министерския съвет на 01.12.2014 г. Законопроектът бе представен от Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката и Красимир Вълчев, главен секретар на Министерството на образованието и науката. В обсъждането, освен народните представители, членове на Комисията, взеха участие ректори на висши училища, представители на Българската академия на науките, на синдикати и на неправителствени организации.

По време на дискусията д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, каза, че становището на СБУ за проектобюджета е представено и в Бюджетната комисия при Министерство на финансите и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Пред парламентарната комисия г-жа Такева отново изрази притесненията си от това, че бюджетът за средното образование е намален с 0,07 % за 2015 г. спрямо 2014 г., което е с 48 млн. лева по-малко от 2014 г. Не са предвидени средства за целодневната организация в средищните училища и за V клас в масовото училище, както и не са включени допълнително средства за транспортните разходи на учениците. В проектобюджета не са предвидени и средства за обезпечаване на националните програми, които се финансират от републиканския бюджет, като дефицитът е над 150 млн. лв. Не са предвидени и средства за увеличаване на ЕРС, както и такива за извънучебните образователни звена.

В този вид на проектобюджета за средното образование през идващата календарна година не са предвидени средства за увеличаване на работните заплати на учителите и не са осигурени средствата за увеличението на минималната работна заплата от 1 януари на 360 лв. и от 1 юли - на 380 лв.

Д.ик.н. Янка Такева тревожно постави въпроса пред депутатите за наложителността да бъдат осигурени недостигащите средства, които са крайно необходими за системата, тъй като липсата им ще замрази развитието на всички досегашни политики за обезпечаване на качествен учебно-възпитателен процес в системата на средното образование.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©