Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Образованието в малките населени места


На 25 и 26 април 2014г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” - с. Абланица, община Хаджимово се проведе научнопрактическа на тема „Образованието в малките населени места”. Тя бе открита от Мехмед Имамов, директор на училището и Людмил Терзиев, кмет на Общината.

Форумът се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката - проф. д-р Анелия Клисарова, ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски” - проф. д-р Иван Мирчев, областния управител на Благоевградска област - Муса Палев, със съдействието на председателя на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева и специалното участие на представители на БАН. Съпредседатели от организационния комитет бяха доц. Траян Попкочев, зам. - ректор на ЮЗУ „ Неофит Рилски” и Огнян Соколов, началник на РИО на МОН - Благоевград.Пленарни доклади и съобщения по темата бяха поднесени от зам. - министър в МОН Мукаддес Налбант, заместник- председателя на Народното събрание д.и.н. Алиосман Имамов, Огнян Соколов, началник на РИО на МОН, Благоевград и проф. Петър Балкански. Бяха прочетени поздравителни адреси от името на д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители и проф.д.н Иван Мирчев – ректор на ЮЗУ.

Последваха много въпроси от присъстващите към министър Налбант и така се проведе една интересна дискусия.

Конференцията предизвика голям интерес и освен официалните гости и организаторите присъстваха много учители от региона и страната. В същия ден бяха представени и добри педагогически практики от домакините – уроци по английски език и история и цивилизация. Уроците бяха конферирани и по този начин така педагози от различните училища обмениха опит.На втория ден работата на научно-практическата конференция продължи в четири секции:

Повишаване качеството на образование в малките населени места – споделен опит и добри практики; Училището в малките населени места; Учителят в малките населени места /условия на труд, квалификация, удовлетвореност/; Учениците в малките населени места. Те се ръководиха от проф. д-р Невена Филипова, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Веска Вардарева и доц. Гюлвийска.

Във всички секции бяха представени много интересни материали по темата на научно-практическата конференция. Такива бяха докладите и научните съобщения на гл. ас. Любима Зонева и доц. д-р Веска Вардарева от ЮЗУ, доц. Димитър Теодосиев и акад. Георги Марков - БАН. Състояха се обстойни и съдържателни дискусии.

Конференцията бе закрита от Калинка Гайтанинчева, пом.-директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и доц. Траян Попкочев. Всички участници получиха сертификати.

СОУ „Св. Паисий Хилендарски” отвори врати за една среща между теоретици и практици, между хора на науката и педагози, които прилагат знанията на практика.

Мехмед ИМАМОВ, директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©